Navigácia

ZŠ Narnia prijme učiteľov

Od septembra 2016 doplníme náš kolektív o tieto dve pozície:

 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie 
 • Učiteľ anglického jazyka a vychovávateľ (v jednom) pre 1. stupeň

 

Základné požiadavky:

 • spĺňanie kvalifikačných predpokladov
 • osobnostné predpoklady (túžba učiť a vychovávať deti, proaktivita, túžba a ochota prijímať spätnú väzbu a vzdelávať sa) 
 • filozofické predpoklady (kresťanské vierovyznanie, osobná viera)

 

V prípade záujmu nám, prosíme, posielajte svoje žiadosti a životopisy do 15.5.2016 na adresu riaditelka@narniabb.sk.

Hodiny

Stravovanie

Objednávka stravy  

Ďalšie informácie.

Kalendár

Podiel z vašej dane pre Narniu

Milí rodičia a priaznivci školy. 

Opäť tu máme obdobie daňových priznaní a ročných zúčtovaní a s tým 
súvisiacu možnosť poukázať náš podiel zo zaplatenej dane niekomu, kto ho, podľa nás, potrebuje a zmysluplne využije. Narnia vás aj tento rok chce poprosiť o vaše "2 %" z dane.

Detailnejší postup, ako to urobiť, ako aj informáciu o rekordnej výške vašich podielov z daní pre Narniu za rok 2014 nájdete TU.

Srdečne vám ďakujeme za vašu doterajšiu aj budúcu podporu.

Vaša ZŠ Narnia 

 

Novinky

 • Marcová prierezová téma „Čistota srdca a mysle“ sa niesla v predveľkonočnom duchu, pričom nosným bol verš z Matúšovho evanjelia 5, 8 „Blahoslavení čistého srdca lebo oni uvidia Boha.“ Hľadali sme, čo je to, to čisté srdce? Na čo je to dobré? Kde ho nájsť? Ako sa také niečo vôbec čistí? Dokážeme to my sami?

  Skúmali sme s deťmi, čo máme robiť, aby sme si myseľ udržali čistú. A prišli sme na to, že najlepšie je plniť ju dobrými, múdrymi, a správnymi vecami, práve takými, ktoré prinášajú pokoj a radosť a tiež vyzbrojiť sa zručnosťou pretvárať, meniť situácie a konflikty zásahom správneho rozhodnutia. Čítali a pozerali sme príbehy, učili sa myslieť kriticky ... Objavili sme, že nezhoda či hnev sa lepšie vyriešia rozhovorom než krikom. Tiež, že potrebujeme byť múdri pri výbere toho, čo si čítame, čo pozeráme, čo hovoríme alebo píšeme o druhých a tiež, ako rozmýšľame sami o sebe. Nakoniec, ako rozmýšľa o nás Boh, ak bol ochotný nechať svojho Syna zomrieť za nás, a dať tak príležitosť každému mať „čisté srdce“ a raz ho uvidieť. Akou radosťou a pokojom napĺňa myseľ poznanie, že sme pre „niekoho“, takí milovania hodní? O tom nám na Wonder day, ktorým sme uzavreli našu tému, zaspievali deti zo speváckeho krúžku IMPACT a pomocou „Knihy bez slov“ doplnila pani učiteľka Zuzka Golianová. A aby to neostalo iba pri slovách, Wonder day sme zavŕšili veľkou burzou dobrých kníh.

 • Blahoželáme žiakom Narnie, ktorí získali krásne umiestnenia v tejto celoslovenskej, nepostupovej súťaži:

  v kategórii mladší žiaci - Hra na hudobný nástroj 

  získalo 1. miesto naše Violončelové trio

  Katka Kothajová (3. ročník - GC A)

  Natálka Melicherčíková (3. ročník - GC A)

 • Súťaž "Jazykový kvet" ponúka možnosti zasúťažiť si v oblasti recitovania vlastnej aj interpretovanej prózy a poézie v cudzích jazykoch a v oblasti dramatického predstavenia v cudzom jazyku. Viacerí naši žiaci sa vo svojich kategóriách prebojovali až do krajského finále súťaže a aj v ňom boli veľmi úspešní. Blahoželáme týmto výhercom:

 • Neverili by ste, koľko máme v našej škole umeleckých talentov! Mohli sme sa o tom presvedčiť 17. marca počas súťaže „Narnia má talent“, do ktorej sa zapojili žiaci od najmladších až po najstarších. Súťažilo sa v kategóriách: spev a tanec, výtvarná tvorba, literárna tvorba a hra na hudobný nástroj. Víťazi v posledných troch kategóriách budú našu školu reprezentovať v celoslovenskej súťaži Galéria talentov. Porota zložená z učiteľov a detí veru nemala ľahkú úlohu. A tiež nebolo jednoduché vystúpiť s tancom alebo spevom pred celou školou, ale publikum každého odvážlivca patrične povzbudilo – potleskom, pokrikmi a občas sa pridalo aj spevom. Držme palce postupujúcim! Fotky zo súťaže si môžete porzieť v galérii.

 • Lebo múdrosť je lepšia než koraly a akékoľvek prežiadúcne veci sa jej
  nevyrovnajú (Príslovie 8:11). A práve ona bola našou prierezovou témou
  od 8. februára.
  Zamerali sme sa počas nej na “boj proti nude” alebo ako je múdre narábať
  s našim drahocenným časom. Náš čas sme sa okrem iného snažili využiť
  napr. na japonské umenie skladania papiera - Origami, na učenie sa
  spoločenských hier ako sú “Super farmár” a “Cut the rote” a pod.
  Ďalším našim zameraním bolo “Ako sa správať bezpečne”. Z knihy s
  názvom “Učíme sa správať bezpečne” sme si čítali príbehy o “Neznámom
  človekovi”, “Bola som kyberšikanovaná”, “Ako sa Terka stratila”, “Nie
  každá tekutina je na pitie”, “Energetické nápoje”, “Seriál náš
  každodenný” a pod. Rozprávali sme sa o príbehoch a vypracovávali sme
  pracovné listy, ktoré s nimi súviseli.
  Tému sme ukončili 26. februára. Pevne  však veríme, že aj napriek tomu,
  že sa jej ďalšie mesiace nebudeme tak intenzívne venovať, bude sa nám
  dariť využívať čas a byť múdry v našom každodennom konaní.

 • Michal Litvin a Kristínka Nemcová z Cair Paravel (VIII. A) získali 2. a 3. miesto v súťaži Kováčova Bystrica za vlastnú tvorbu príbehov. Tešíme sa s nimi a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. :)

   

 • Janko Marček z Yellow Class (IV.A) postúpil z okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín do regionálneho kola. Janko, blahoželáme Ti a prajeme Ti veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii školy. :)

 • 8. februára sme do autobusu naložili naše kufre, tašky, lyžiarky, lyže a vydali sa smerom Jasenská dolina. Každému pasažierovi bolo jasné, že veľké dobrodružstvo v podobe 5 - dňového lyžiarskeho výcviku sa začína. Ako to tam celé bude vyzerať, aké budú izby, budú nám dobre variť, bude čas na oddych...?- to všetko boli otázky na, ktoré  sme po príchode do penziónu Brest postupne dostávali odpovede. A aj keď nám počasie nie vždy prialo, zažili sme veľa zábavy, smiechu, večerné guľovačky namiesto večerného lyžovania, vyskúšali sme si lyžovanie v náročných daždivých podmienkach...

 • Alžbetka A. Patterson (Cair Paravel - 8.A) získala 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Blahoželáme, Alžbetka. :)

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • 048 381 10 27

Fotogaléria