• Nadpis

    •  


     Čestnosť

     27.4. sme sa všetci z 1. stupňa zišli, aby sme ukončli tému Čestnosť a slávnostne vyhlásili výsledky súťaže Slávik Slovenska a Narnia má talent.

     Spoločne sme si zaspievali niekoľko piesní na oslavu Pána Boha. Špeciálny hosť, Vlado Terem, nám porozprával pekný príbeh a nám bolo jasné, že byť čestným je vždy správna voľba.

      


     Čistota srdca a mysle

     “Stvor mi čisté srdce, ó Bože” .

     Žalm 51:12

      

     “Čistota srdca a mysle” bola našou prierezovou témou od 5. do 28. marca.

     Na začiatku tejto témy sme sa pýtali:

     Ako sa naše srdce a myseľ špinia?

     Môžeme sa tomu nejak vyhnúť?

     Ako naše srdce môže byť znovu čisté?

      

     V tomto čase sme hovorili o potrebe Božieho odpustenia nám ľuďom. Tému sme prepojili s Veľkou nocou, počas ktorej si pripomíname to, že Ježiš zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. On je ten, ktorý môže očistiť naše srdcia.

     Pripomínali sme si, že ak chceme, aby Pán Boh odpustil nám naše viny, tak aj my musíme odpustiť tým, ktorí nám ublížili.

      

     Našu tému sme ukončili 28. marca počas Celebration.

     Začali sme s piesňou “Mobil”, pri ktorej nás sprevádzali tretiaci z OCA spolu so svojou pani učiteľkou Jankou P. Pani učiteľky Zuzka B. a Janka M. nám predviedli scénku, ako si navzájom môžeme ublížiť nepremyslenými slovami. Na toto pani učiteľka Monika nadviazala a hovorila nám o tom, že naše slová sú ako zubná pasta. Keď niečo povieme, už sa to nedá vráti späť, rovnako tak ako keď zubnú pastu vytlačíme a už je ťažké vrátiť ju späť do tuby.

     Tiež nám hovorila o tom, že keď sa narodíme naše srdcia sú čisté ako pohár čistej vody. Postupne, ako rastieme neposlúchame, hneváme sa a pod. a naše srdcia sa špinia (pridávala do vody kvapky tušu. Voda sa pomaly farbila a zostala špinavá.) Kládli sme si otázky: Máme nádej na ich očistenie? Zostanú také navždy? Máme nádej. Ježiš je ten, kto čistí naše srdcia. Je len na nás, ako sa rozhodneme. Či ho budeme nasledovať alebo naše oči, uši a srdcia zostanú na jeho volanie zatvorené.

     Vedeli ste, že Rubiková kocka nám môže ukázať aj veci, ktoré sa odohrávajú v našich mysliach? Toto nám predviedli Draho a jeho syn piatak Viktor.

     Pokračovali sme s piesňou “Zlož svoju starosť na Pána” a naše stretnutie sme ukončili s piesňou

     “Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo”.

      

     Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny?

     Nezostáva navždy pri svojom hneve,

     lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.

     Zľutuje sa opäť nad nami,

     rozšliape naše viny a

     uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.

     Micheáš 7:18-19


     Múdorsť

     Štvrtok 1.3. bol špeciálnym dňom pre celý prvý stupeň. Slávnostnou a veselou Celebration sme totiž uzavreli tému Múdrosť. Neznamená to však, žeby sme sa na múdrosť zabudli. Veď celá Celebration nám pripomínala, že o múdrosť sa treba usilovať celý život a že najväčšia múdrosť je hľadať Pána Boha. Takúto múdrosť hľadala a našla malá húsenička vo veselej scénke, ktorú nám zahrala pani učiteľka Janka Pisarovičová so svojimi dievčatami. Takúto múdrosť sme vyspievali vo všetkých pesničkách, ktoré na našej Celebration zazneli. A takúto múdrosť chceme hľadať v každom dni, ktorý od Pána Boha dostaneme.


     Pokoj

     31. január bol výnimočným dňom nielen kvôli odovzdávaniu vysvedčení, ocenení a pochvál za 1. polrok, ale spolu sme mali tiež príležitosť obzrieť sa späť na našu januárovú tému- Pokoj. Už počas mesiaca sme v každej triede videli plagáty, koláže, nápisy, či verše z Biblie, ktoré nám pripomínali princípy pokoja v sebe, ale najmä v medziľudských vzťahoch. Spoločne sme sa učili ako sa vyhnúť konfliktu, ako dôstojne riešiť hádku, či posmievanie. Usilovne sme pátrali po vlastnostiach, ktorými by sa mal vyznačovať taký "Mierotvorca". Zistili sme, že sa dokáže ospravedlniť, ale aj zo srdca odpustiť a nepripomínať staré chyby, nemá rád ohovoránie a dobre vie, že posmievanie bolí- či už naživo alebo "online". Ďakujeme ochotným žiakom z OCA a BCB pod vedením pani učiteľky Janky Pisarovičovej za krásne piesne k téme.


     Láska a úcta k druhým

     Na Celebration sme ukončili tému Láska a úcta k druhým. Rozprávali sme sa o dvoch typoch ľudí o ,,budovateľoch“, ktorí povzbudzujú ľudí vo svojom okolí, dávajú im komplimenty, sú láskaví a milí, pomáhajú, rešpektujú, pomôžu a vypočujú a o ,,buldozéroch“, ktorí kritizujú, používajú kruté slová, zraňujú iných, ubližujú.

     Kým som ja pre iných? Budovateľom, alebo buldozérom?

     Pravda je taká, že každý z nás je niekedy budovateľ a niekedy buldozér.

     Každý jeden deň sa môžem rozhodnúť, ako sa dnes chcem správať voči druhým ľudom, či sa budú v mojej prítomnosti cítiť šťastní, alebo mizerne.

     Ako môžem byť budovateľom?

     Zlatým pravidlom, môže byť pre nás jeden verš z Biblie:

     ,,všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7, 12)

      

     Prajem nám všetkým, aby v nás víťazil budovateľ, aby sa ľudia v našej prítomnosti vždy cítili prijímaní a milovaní.


     Láska a úcta k Bohu

     V piatok 6. 10. 2017 sme na celom prvom stupni oslávili a ukončili našu druhú tohtoročnú tému - Láska a úcta k Bohu. 

     Celou školou sa ozýval spev piesní, pri ktorých nás doprevádzala pani učiteľka Zuzka s deťmi, ktoré nás naučili ukazovačky. Taktiež nás obohatili scénkou s múdrym posolstvom. V neposlednom rade odznelo aj poďakovanie nášmu Pánovi. Do tried sme sa vrátili plní radosti a chuti robiť radosť nielen našim rodičom, ale aj pánu Bohu.


     Hranice

     prvá Celebration v tomto školskom roku patrila hraniciam. Rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité rešpektovať hranice - pravidlá v našej škole, ale aj mimo nej, či je ľahšie a múdrejšie kráčať po širokej ceste - kde si robím čo chcem, alebo po úzkej ceste, ktorá je možno ťažšia, ale vedie do cieľa, ktorým je nebo. 

     Pre prváčikov si naši druháci, tretiaci a štvrtáci pripravili konkrétne pravidlá, ktoré im predviedli v triedach.

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom