• 2014/2015

    • Výsledky Testovania 9

      

     matematika  

     slovenský jazyk

     Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

     52,68 %

     62,58%

      

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     76,54 %

     72,32 %

     Percentil našej školy  

     98,34                     

     90,90

     (percentil ukazuje koľko % škôl skončilo v hodnotení za našou školou)

      

     Výsledky KOMPARO 4

     Predmet / Oblasť testovania

     Naša škola

     Celoslovenský priemer

     Percentil (percento škôl v celej SR, ktoré mali horší výsledok ako naša škola

     Slovenský jazyk

     82,6%

     59,8%

     97,1%

     Matematika

     87,1%

     64,6%

     98,1%

     Vlastiveda

     81,9%

     64,8%

     92,8%

     Prírodoveda

     92,0%

     75,6%

     97,1%

     Všeobecné študijné predpoklady

     77,1%

     59,6%

     95,7%

      

     Predmetové olympiády

      

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Anglický jazyk

      

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dejepis

     x

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Biológia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     x

     x

      

     Geografia

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

     1

     1

      

     Počet ocenení

     6

      
     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     ANJ

     Elizabeth A. Patterson, VII.A - KK - 3. miesto

     Dejepis

     Andrej Šajgal, IX.A - OK 1. miesto

     Miroslav Rosputinský, VII.A - OK 3. miesto

     Biológia

     Oliver Poloha, VI.A - NS 1. miesto

     Daniela Vajdová, VII.A - NS 2. miesto

     Geografia

     Miroslav Rosputinský, VII.A - OK 2. miesto

      

     Športové súťaže

      

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Atletika

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xx

      

     Šach

      

      

      

      

     x

     x

      

      

      

      

      

      

     Spolu

      

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     2

      

     Počet ocenení

     4

      
     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     Atletika:

     Matej Krestianko, VIII.A - NS 2. miesto

     Anežka Krestianková, VI.A - NS 2. miesto

     Šach

     Katarína Bálintová - VI.A - KK 2. miesto

     Tomáš Lovčičan - III.A - KK 3. miesto

      

     Umelecké súťaže

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Umelecký prednes

     2

     xx

     x

      

     x

      

     x

      

      

      

      

      

      

     Spev, hra na hud. nástroji

     1

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

      

     2

     1

     1

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

     Počet ocenení

     6

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     Umelecký prednes

     Natanael Poloha, VIII. A - 1.miesto OK, 1.miesto KK

     Katarína Bálintová, VI.A - 1. miesto OK, 3. miesto KK

     Ján Marček, III.A - 2. miesto OK

     Spev

     Ján Marček, III.A - 3. miesto OK

      

     Vedomostné súťaže

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Anglický jazyk

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xx

      

      

     Spolu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2

      

      

     Počet ocenení

     2

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenie:

     Elizabeth A. Patterson, VII.A - NS 1. miesto

     Viktória V. Durová, IX.A - NS 1. miesto

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom