• Informácie k zápisu

     •  
     Aktivity pred zápisom
     • Dátum

      Čas

      Aktivita

      Bližší popis

      18. marec

      8.00 – 9:30 hod.

      Stretnutie záujemcov s vedením školy

      Diskusné stretnutie rodičov budúcich prváčikov s vedením školy a zástupcami rodičov súčasných žiakov. Cieľom stretnutia je predstaviť školu a zodpovedať rôzne otázky rodičov budúcich prvákov.

      19.-21. marec

      8:15– 15:00 hod.

      Dni otvorených dverí

      Škola bude otvorená v priebehu dopoludňajšieho vyučovania aj počas školského klubu pre návštevníkov. Môžete navštíviť vyučovanie v triedach podľa vášho výberu, pozrieť si, ako prebieha školský klub a pod. Každý je srdečne vítaný.

       

      Zápis budúcich prvákov

      2. apríl 2019 od 8:00 do 15:00 hod.

      Aktualizácia: Rozpis žiakov do skupín

      V prípade, že ste svoje dieťa v zozname nenašli, kontaktuje nás na emailovej adrese marek.golian@narniabb.sk alebo t. čísle 0907 412 841.

      Ako bude prebiehať zápis?

      1. Rodičia prostredníctvom online formulára zapíšu svoje dieťa na presný čas zápisu, a to najneskôr do 29. 3. 2019. Po prihlásení príde rodičom mailom automatické potvrdenie o prihlásení dieťaťa na zápis.

      2. Dňa 1. 4. 2019 zverejníme na stránke zoznam detí prihlásených na zápis, zaradených do konkrétnych skupiniek a na konkrétny, rodičmi vybraný čas.

      3. V deň zápisu deti v 10-12 členných skupinkách za asistencie dvoch učiteľov vypracujú zábavný, cca 20 - 30 minútový test školskej zrelosti dieťaťa. Ide o jednoduchý test s úlohami zameranými na pripravenosť dieťatka nastúpiť do 1. ročníka. Neobsahuje žiadne úlohy z učiva, ktoré sa deti učia v 1. ročníku, ani úlohy z anglického jazyka. 

      4. Počas testovania vyplnia rodičia zápisný list a tzv. dotazník vzájomného porozumenia, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery sa predstavy o výchove a vzdelávaní rodičov zhodujú s ponukou ZŠ Narnia.

      5. Každý predškoláčik si odnesie darček a veríme, že aj milé spomienky na Narniu. :)

      6. Informáciu o prijatí alebo neprijatí zverejníme na internetovej stránke najneskôr do pondelka, 8. 4. 2019.

      7. Na zápis si, prosíme, prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

      8. Cena zápisu je 10 eur.

       

      Kritériá výberu

      Keďže ZŠ Narnia nie je spádovou školou, v prípade vyššieho záujmu o prvý ročník postupujeme pri výbere podľa nasledovných kritérií:

      1.  Zvládnutie testu školskej zrelosti na 75%

      2. Vyjadrenie súhlasu a zhody rodičov s výchovno-vzdelávacím programom školy prostredníctvom špecifického dotazníka (vypĺňa sa počas zápisu) aspoň na 80%

      3.  Deti, ktoré splnili prvé dve kritériá, získavajú k svojmu počtu bodov + 10 bodov, ak sú to:

      1. deti zamestnancov ZŠ Narnia a členov Rady školy
      2. deti členov zriaďovateľského Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
      3. súrodenci súčasných žiakov ZŠ Narnia

      V školskom roku 2019/20 otvoríme podľa záujmu najviac dve triedy prvého ročníka, t. j. prijmeme 44 žiakov.

       
  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom