• Zoznam prijatých žiakov do I. ročníka ZŠ Narnia v šk. roku 2019/2020:

     MM06
     MM14
     MM21
     MK07
     JM07
     ZZ11
     ZZ09
     ZZ06
     JM18
     JM11
     JM19
     MP01
     MM07
     MK11
     MM11
     ZZ25
     MM09
     JM20
     MM02
     JM12
     ZZ02
     ZZ16
     JM10
     JM21
     MM22
     MM10
     JM24
     MM20
     JM01
     MM16
     JM09
     ZZ07
     ZZ08
     ZZ03
     MK05
     ZZ14
     MM03
     ZZ15
     ZZ23
     JM22
     ZZ24
     JM05
     MM17
     ZZ33

     Zoznam náhradníkov do I. ročníka:

     MM23
     JM15
     MM04
     MK06
     MK13
     MM13
     ZZ31
     ZZ30
     ZZ20
     JM06
     ZZ05
     ZZ12
     MK02
     MK10
     MM08
     JM08
     JM16
     MM05
     ZZ04
     ZZ32
     ZZ10
     ZZ22
     MM18
     MM19
     ZZ18
     JM02
     ZZ21
     MK01
     JM13
     MM12
     ZZ26
     MM24
     ZZ27
     MK09
     ZZ28
     ZZ13
     MM01
     MK03
     MM15
     JM23
     JM17

     Viac informácií Vám pošleme mailom. 

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom