• O škole

    • Základné informácie

     ZŠ Narnia vznikla v roku 2006. Jej zriaďovateľom je Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. V zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi bratskej je jednou zo štyroch škôl (CZŠ Narnia v Bratislave, CZŠ Narnia v Pezinku, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa).  Všetky tri Narnie majú rovnaké základné východiská, dôrazy a špecifiká, zároveň sú však rôznorodé vo svojich konkrétnych spôsoboch napĺňania základných cieľov. Medzi školami existuje priateľská spolupráca.

     ZŠ Narnia je cirkevnou školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov bez dôrazu na ich cirkevnú príslušnosť. Naším zámerom je osloviť a prijímať žiakov, ktorých rodičia uprednostňujú pre svoje deti výchovu a vzdelávanie na základe kresťanských hodnôt. Z dôvodu jazykového zamerania školy sú zároveň uprednostnení žiaci, ktorí zvládnu jednak všeobecný test školskej zrelosti, jednak test krátkodobej pamäte, na dostatočnej úrovni.

     Od školského roku 2006/07 sme každý rok otvárali jednu triedu prvého ročníka s kapacitou 18 – 22 žiakov. V školskom roku 2014/15 sme sa stali plnoorganizovanou základnou školou so všetkými 9-timi ročníkmi a mali sme už aj prvých absolventov. Kvôli zvýšenému záujmu rodičov preškolákov od školského roku 2013/14 otvárame v prvom ročníku dve triedy, takže v aktuálnom školskom roku sú po dve triedy už v prvých troch ročníkoch. ZŠ Narnia má v súčasnosti celkom 12 tried.

     Zriaďovacia listina k nahliadnutiu tu.

     Názov školy

     Meno „Narnia“ si zakladatelia školy v Banskej Bystrici požičali jednak od Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave, jednak od samotného autora tohto názvu, oxfordského profesora, spisovateľa a filozofa C. S. Lewisa.

     C. S. Lewis opísal v siedmich knihách s názvom „Kroniky Narnie“ príbehy tajomnej a zaujímavej krajiny, ktorú pomenoval týmto názvom. V Narnii sa vždy znova a znova odohrávajú neobyčajné dobrodružstvá obyčajných detí. Deti s rôznymi povahami a rôznymi schopnosťami, deti plné strachu a túžby po odvahe, deti plné hnevu a pritom lásky k sebe navzájom, deti, ktoré prekonávajú samé seba a nakoniec spolu s kráľom Narnie Aslanom vyhrávajú. Ich víťazstvo však nie je len víťazstvom nad nepriateľskou čarodejnicou Narnie. Najväčšie bitky deti z Narnie vyhrávajú samé v sebe – vo svojom vnútri.

     Prvá z „Kroník Narnie“ opisuje príbeh detí, ktoré našli v obyčajnej skrini dvere do neobyčajného sveta. Posledná kronika sa s nami lúči slovami narnijskej múdrosti: „Choď stále vyššie a stále viac do vnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej.“

     Preto sme dali našej škole meno Narnia. Prajeme si, aby za jej bránami bola ešte jedna brána – neviditeľná, aby ňou mohli deti vkročiť na tú vzrušujúcu cestu – „stále vyššie a stále viac dovnútra“.

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so Spear Head (deviataci)
  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe