• 10. výročie Narnie
     • 10. výročie Narnie

     • V nedeľu 20. novembra sme mohli s radosťou osláviť 10. rokov od vzniku našej školy. Spoločne sme si zaspomínali na to, čo už máme za sebou a čo sa za tie roky podarilo. Ako sa z malej školičky s jednou triedou a troma učiteľkami stala veľká škola s takmer 300 žiakmi a viac než 30 členným pedagogickým zborom. Hlavnou myšlienkou týchto osláv bolo poďakovať v prvom rade Pánu Bohu za to, čo v Narnii a cez Narniu za ten čas urobil. Tiež bolo na mieste spomenúť si na tých ľudí, ktorí stáli pri začiatku Narnie a podporovali ju v rôznych obdobiach jej vývoja. 

      Predpoludním sme mali spoločné narnijské bohoslužby, kde sme si za účasti mnohých Narnijčanov vypočuli svedectvá rodičov, pozreli hudobné vstupy a scénky našich žiakov a predovšetkým vzdali Bohu chválu za to všetko. Po spoločnom obede nás čakali viaceré zaujímavé semináre a workshopy s pozvanými hosťami. Na záver tohto dňa bola ešte slávnostná večera pre tých, ktorí Narniu vytvárali a tvoria ju dodnes.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispeli k tomu, aby sa tento nádherný deň mohol uskutočniť.

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom