• Mikuláš v Narnii
     • Mikuláš v Narnii

     • Veríte či neveríte....dňa 6.12 zavítal do Narnie "ozajstný" Mikuláš.
      Prišiel s veľkým "buchotom", aby potešil a prekvapil všetky dobré Narnijské deti a aj všetkých dobrých Narnijských učiteľov.
      Malí aj veľkí sa tomu potešili a na dobrotách si pochutnali cez veľkú prestávku na spoločnom triednom "pikniku". Každá trieda potešila Mikuláša 
      a jeho pomocníkov nejakou zábavnou pesničkou a dokonca aj violončelovým duetom. A tak sme si všetci spoločne mohli opäť pripomenúť čo to znamená "RADOSŤ" z dávania aj z prijímania.

      Fotky z akcie sú dostupné v Galérii.

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Sem zadajte adresu školy
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Láska a úcta k ľuďom
   • ŠARKANY
   • Láska a úcta k Bohu
   • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
   • Hranice,máme v škole hranice...
   • Koniec školského roka
   • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
   • Skromnosť a dávanie
   • Stretnutie budúcich prvákov
   • MDD v Narnii
   • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
   • Nasťa na 1.stupni