• Čestnosť
     • Čestnosť

     • Každý z nás má rád, keď sa stretáva s čestnosťou a spravodlivosťou vo svojom živote. Veď férové zaobchádzanie v nás vytvára dôveru a zanecháva dobrý pocit.  No nie vždy je jednoduché byť čestným človekom. Byť spravodlivým pred ľuďmi a Bohom nás stojí nemalé úsilie.

      Je ťažké odolať príležitosti neodpísať na písomke od spolužiaka alebo
      neklamať rodičom, že domáce úlohy sú hotové. Vlastné pohodlie a zisk nás robia ľudmi, ktorých by málokto chcel stretnúť na ulici.

      Zacheus bol takýto človek. Peniaze, klamstvo a vlastný prospech
      pokryvili jeho charakter. Napriek tomu sa samotný Ježiš rozhodol
      večerať so Zacheom. Toto stretnutie premenilo jeho srdce a stal sa
      spravodlivým človekom. Verím, že tento príbeh je aktuálny aj dnes a že

      Ježiš dokáže urobiť premenu aj v našich srdciach.


      Touto témou žila naša škola celý minulý mesiac a spoločne sme to oslávili na Celebration 29.3.2017

    • Narnia má talent na II. stupni
     • Narnia má talent na II. stupni

     • Múdrosť sa určite spája aj s využitím talentov, ktoré sme dostali. Tie naše druhostupiarske sa nám predviedli v piatok 24.3.2017. A verte, vôbec ich nebolo málo. Niektoré postúpili do celoslovenského kola, niektoré nepostupové "iba" zvíťazili, iné boli po prvýkrát objavené. A myslím, že práve vďaka prevahe "nepostupových" kategórií sa tam vytvorila veľmi príjemná, nesúťaživá atmosféra a všetci sme sa dobre zabavili.

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom