• Čestnosť
     • Čestnosť

     • Každý z nás má rád, keď sa stretáva s čestnosťou a spravodlivosťou vo svojom živote. Veď férové zaobchádzanie v nás vytvára dôveru a zanecháva dobrý pocit.  No nie vždy je jednoduché byť čestným človekom. Byť spravodlivým pred ľuďmi a Bohom nás stojí nemalé úsilie.

      Je ťažké odolať príležitosti neodpísať na písomke od spolužiaka alebo
      neklamať rodičom, že domáce úlohy sú hotové. Vlastné pohodlie a zisk nás robia ľudmi, ktorých by málokto chcel stretnúť na ulici.

      Zacheus bol takýto človek. Peniaze, klamstvo a vlastný prospech
      pokryvili jeho charakter. Napriek tomu sa samotný Ježiš rozhodol
      večerať so Zacheom. Toto stretnutie premenilo jeho srdce a stal sa
      spravodlivým človekom. Verím, že tento príbeh je aktuálny aj dnes a že

      Ježiš dokáže urobiť premenu aj v našich srdciach.


      Touto témou žila naša škola celý minulý mesiac a spoločne sme to oslávili na Celebration 29.3.2017

    • Narnia má talent na II. stupni
     • Narnia má talent na II. stupni

     • Múdrosť sa určite spája aj s využitím talentov, ktoré sme dostali. Tie naše druhostupiarske sa nám predviedli v piatok 24.3.2017. A verte, vôbec ich nebolo málo. Niektoré postúpili do celoslovenského kola, niektoré nepostupové "iba" zvíťazili, iné boli po prvýkrát objavené. A myslím, že práve vďaka prevahe "nepostupových" kategórií sa tam vytvorila veľmi príjemná, nesúťaživá atmosféra a všetci sme sa dobre zabavili.

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Sem zadajte adresu školy
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Láska a úcta k ľuďom
   • ŠARKANY
   • Láska a úcta k Bohu
   • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
   • Hranice,máme v škole hranice...
   • Koniec školského roka
   • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
   • Skromnosť a dávanie
   • Stretnutie budúcich prvákov
   • MDD v Narnii
   • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
   • Nasťa na 1.stupni