• Vernosť

     • ,,Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ 2 Tim 2,13

      Počas mesiaca máj sme sa snažili uvažovať o vernosti a žiť ju v našich vzťahoch, priateľstvách či bežných malých povinnostiach.

      Na Celebration sme okrem poučnej scénky o vernom priateľstve čítali aj príbeh o Jozefovi z Egypta. 

      Jozef bol predaný, až dvakrát, raz dokonca vlastnými bratmi. Bol uväznený za to, čo neurobil. Po službe a pomoci inému ostal zabudnutý vo väzení na dlhé roky. Stratil takmer všetko, ostalo mu len jediné - Boží zámer s jeho životom. 

      Boh ho neopustil, On o ňom vždy a všetko vedel. Pán Boh nakoniec povýšil to, čo bolo priveľmi hlboko, aby z toho dokázal vyjsť sám. Jozefa a jeho vernosť odmenil svojim požehnaním a tým, že Jozef naplnil zámer, ktorý s ním mal od začiatku.

       

      Môžeme si klásť otázku, je Boh dobrý keď to všetko dopustil? Je dobrý len vtedy, keď je dobrý výsledok?

       

      Boh je dobrý a je verný. Vždy a v každom čase. Nech sú okolnosti našich životov akékoľvek. On je verný a ostáva stále s nami. 

    • Budúci prváci sa už poznajú :)
     • Budúci prváci sa už poznajú :)

     • V sobotu sa síce do školy nechodí, ale v Narnii to v tomto prípade neplatilo. V sobotu, 6. mája, prišli do Narnie žiaci. Avšak nielen takí obyčajní, ale budúci prváci. Prišli spolu so svojimi rodičmi, aby sa tu u nás poobzerali, zoznámili spolu navzájom, s pani učiteľkami a vlastne aj s celou Narniou.

      A čo všetko robili? Spievali, hrali, skladali, počúvali príbeh...myslíme, že spokojní aj odišli J...a prídu zas – v sobotu 27.mája. Tešíme sa na nich! :)

       

    • Čistota srdca a mysle
     • Čistota srdca a mysle

     • „Srdce čisté stvor vo mne, Bože.“ Žalm 51 (50), 12

      Medzi veľké hodnoty, ktoré nám pomáhajú na zemi šťastne a radostne žiť, patrí aj čistota srdca.  Je aj naše srdce miestom, kde sa môžeme stretávať s Bohom? Určite áno, no dozvedeli sme sa, že to pôjde len vtedy, keď bude naozaj čisté.  Preto sme sa rozhodli, že si doňho nebudeme ukladať prach v podobe neslušných a nečistých vecí, ako sú ohováranie, nadávky, zlé myšlienky, hnev a pod. Ale radšej sa ho budeme snažiť plniť láskou, odpustením, pochopením, priateľstvom. Pretože ak človek napĺňa vnútro Božími vecami, potom ich aj dáva von. A či sa nám to darilo, to sme si mali možnosť vyskúšať počas našej aprílovej mesačnej témy, kde sme si mali všímať a oceňovať skutky našich blízkych, ale aj seba samých a v modlitbách prosiť za ich odpustenie. Zároveň sme si tiež pri tom  uvedomili, že jediným najspoľahlivejším strážcom a ochrancom nášho čistého srdca je Pán Ježiš, ktorý za nás zomrel ukrižovaním. Tému sme spoločne slávnostne ukončili piesňou - Aleluja šabalaba labambam, slovom a príbehom v podaní Vladka Terema a tiež farebnou evanjelizáciou od Ivky.

    • Úspechy v Galérii telentov
     • Úspechy v Galérii telentov

     • Žiaci Narnie predviedli svoj talent na celoslovenskej súťaži "Galéria talentov" a priniesli hneď niekoľko cien. :)

      V oblasti SPEV a doprovod získala skupinka štvrtákov zo 4.B, Ester Hollá. Sofia Šobrová, Tobiáš Kapusta, Hanka Galandová a Tara Uhrinová, 3. miesto vo svojej kategórii. Hana Perecárová (6.A) a Vera Perecárová (9.A) vyhrali tiež 3. miesto vo svojej kategórii a Jaylin Rumbold (6.A) bola ocenená čestným uznaním.

      V oblasti VÝTVARNÁ TVORBA získal Martin Duraj (6.A) výnimočné ocenenie "Mimoriadny talent" a Zojka Guštafíková vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii.

      Blahoželáme k výhre aj k odvahe postaviť sa pred porotu a publikum :)

       

    • Skvelá ilustrátorka Vera
     • Skvelá ilustrátorka Vera

     • Naša deviatačka, Vera Perecárová, si dala námahu s vytvorením ilustrovanej mapy sveta. Jej dielo bolo nominované do medzinárodného kola súťaže "Detská mapa sveta". Tešíme sa s ňou a blahoželáme :)

       

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom