• Výsledky školského kola matematickej pytagoriády

     • Všetkým riešiteľom pytagoriády srdečne blahoželáme!

      P3

      1. Michal Mesár
      2. Juraj Viktor
      3. Michal Šovčík, Jakub Zvara

      P4

      1. Martin Gallas
      2. Romana Habalová
      3. Savina Brezňanová

      P5

      1. Tobiáš Šipocz, Samuel Kuchár
      2. Tadeáš Košík, Lucia Vojtášová
      3. Linda Vetráková, Michal Minarovič

      P6

      1. Milan Trenčan
      2. Oliver Kováč, Tara Uhrinová
      3. Zoja Guštafíková, Barborka Balážová

      P7

      1. Petra Kvasničková
      2. Samuel Šipocz, Barbora Gajdošíková
      3. Tomáš Jurkovec, Lukáš Kachnič

      P8

      1. Katarína Orságová, Matúš Chabada
      2. Martin Duraj
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že v piatok, 21.12.2018 bude v ZŠ Narnia riaditeľské voľno. 

      Prajeme Vám pokojné Vianoce a krásne prázdniny!

      Vaša Narnia!

    • Beseda s pánom Strmeňom
     • Beseda s pánom Strmeňom

     • 17. decembra sme v Narnii mali tú česť privítať jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov bojov počas Slovenského národného povstania, pána Vladimíra Strmeňa. O hrôzach vojny, ktoré poznáme len z filmov či kníh, sme mohli počuť priamo z úst človeka, ktorý ich zažil na vlastnej koži. Pri jeho príbehoch sme neraz tajili dych a uvedomili sme si, že sloboda a mier nie je samozrejmosťou, ale je to vzácnosť, ktorú si musíme vážiť a chrániť, pretože za ne mnohí položili svoje mladé životy. Nech je to pre nás všetkých mementom aj v tejto dnešnej dobe! ​​​​​

    • Vianočný dom
     • Vianočný dom

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,


      dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na náš narnijský Vianočný dom, ktorý sa uskutoční 13.12.2018 od 14:00 do 18:00 v priestoroch našej a Vašej Narnie.

      Program Vianočného domu 2018.pdf


      Tešíme sa na Vás!

    • Úspešní šachisti
     • Úspešní šachisti

     • Gratulujeme našim žiakom Tomášovi Lovčičanovi (7.A) a Laure Trubianskej (6.A) k úspechu v krajskom kole šachovej súťaže v Zrýchlenom šachu. Úspešne reprezentovali našu školu a postupujú na majstrovstvá Slovenska!

      Držíme im palce!

     • Láska a úcta k sebe

     • V novembri sme sa zamýšľali nad tým, kto vlasne sme a akú hodnotu máme v Božích očiach. Pokúšali sme sa objaviť dary a talenty, ktoré nám Pán Boh dal. Stanovili sme si malé ciele na určité obdobie a snažili sme sa ich naplniť, napríklad pravidelné čítanie či pomoc rodičom v domácnosti a iné. Mnohí z nás v tom boli úspešní. Ak sa nám však aj nedarilo, vieme z príbehu o Punchinellovi, že nás aj tak Pán Boh miluje rovnako nesmiernou láskou. A na tom najviac záleží.

      Draho Poloha nám v pondelkovom Celebration krásne vysvetlil, že tak ako veci okolo nás sa dajú použiť na dobré, tak aj my môžme použiť naše obdarovania na oslavu nášho Stvoriteľa.

      Nakoniec sme zagratulovali tým, ktorí sa najviac podieľali na našom októbrovom zbere papiera. Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili a našli si tú námahu znášať toľké kilá papiera. 

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom