• Vianočný dom
     • Vianočný dom

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,


      dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na náš narnijský Vianočný dom, ktorý sa uskutoční 13.12.2018 od 14:00 do 18:00 v priestoroch našej a Vašej Narnie.

      Program Vianočného domu 2018.pdf


      Tešíme sa na Vás!

    • Úspešní šachisti
     • Úspešní šachisti

     • Gratulujeme našim žiakom Tomášovi Lovčičanovi (7.A) a Laure Trubianskej (6.A) k úspechu v krajskom kole šachovej súťaže v Zrýchlenom šachu. Úspešne reprezentovali našu školu a postupujú na majstrovstvá Slovenska!

      Držíme im palce!

     • Láska a úcta k sebe

     • V novembri sme sa zamýšľali nad tým, kto vlasne sme a akú hodnotu máme v Božích očiach. Pokúšali sme sa objaviť dary a talenty, ktoré nám Pán Boh dal. Stanovili sme si malé ciele na určité obdobie a snažili sme sa ich naplniť, napríklad pravidelné čítanie či pomoc rodičom v domácnosti a iné. Mnohí z nás v tom boli úspešní. Ak sa nám však aj nedarilo, vieme z príbehu o Punchinellovi, že nás aj tak Pán Boh miluje rovnako nesmiernou láskou. A na tom najviac záleží.

      Draho Poloha nám v pondelkovom Celebration krásne vysvetlil, že tak ako veci okolo nás sa dajú použiť na dobré, tak aj my môžme použiť naše obdarovania na oslavu nášho Stvoriteľa.

      Nakoniec sme zagratulovali tým, ktorí sa najviac podieľali na našom októbrovom zbere papiera. Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili a našli si tú námahu znášať toľké kilá papiera. 

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Sem zadajte adresu školy
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Láska a úcta k ľuďom
   • ŠARKANY
   • Láska a úcta k Bohu
   • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
   • Hranice,máme v škole hranice...
   • Koniec školského roka
   • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
   • Skromnosť a dávanie
   • Stretnutie budúcich prvákov
   • MDD v Narnii
   • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
   • Nasťa na 1.stupni