• Mladší dobrovoľníci v Kráľovej Lehote
     • Mladší dobrovoľníci v Kráľovej Lehote

     • Skupinka narnijských šiestakov a siedmakov, ktorí sa v minulom školskom roku najviac zapájali do dobrovoľníctva, má za sebou super čas v Kráľovej Lehote. Bláznenie v perfektnom areále misijného centra Kráľova Lehota, diskusia so zakladateľom hudobnej skupiny Timothy a kresťanského festivalu Campfest, Mariánom Lipovským a jeho manželkou Ľudkou, nahrávanie Hobby Magazínu priamo v štúdiu Televízie Life TV a rozhovor s jej zakladateľom Vlasťom Beňom, jazda na koni aj bláznivá tlačenica v preplnenom autobuse cestou domov v nás zanechali množstvo veselých spomienok. Hurá do ďalších dobrovoľníckych aktivít v tomto školskom roku! Fotky z výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume

    • Skromnosť a dávanie
     • Skromnosť a dávanie

     • "No naozaj je veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou." (1 Tim 6, 6)

      Pondelok ráno 19. júna sme sa na 1. stupni stretli, aby sme spolu slávnostne ukončili našu mesačnú tému. Hneď na úvod nás svojím krásnym vystúpením obdarovali speváci IMPACT pod vedením pani učiteľky Vierky. Následne každá trieda prezentovala ostatným ako sa oni zamýšľali nad potrebou skromnosti, keď nemusím mať veľa, aby som bol vďačný a spokojný. Pretože vďačné srdce je skutočne bohaté a dáva z hĺbky srdca. Tak ako knižná hrdinka Heidi, ktorej príbeh sme sledovali. Niektorí žiaci usilovne vyrábali poukážky na obdarovanie svojich blízkych- masážou, postrážením súrodenca, telefonátom a inými nápaditými aktivitkami. Tretiaci ukázali svoje štedré srdcia aj v Škole v prírode, kde sa navzájom povzbudzovali a držali. Podelili sa s nami aj štvrtáci, ktorých sme na našej prvostupňovej slávnosti mali poslednýkrát a prajeme im šťastnú narnijskú cestu na 2. stupni! V biblickom zamyslení sme hovorili, že aj malým gestom môžeme ukázať, že nám na druhých záleží, nie sme ľahostajní k ich existencii. Nech nás bohatstvo tejto témy sprevádza každý deň! 

     • Výsledky testovania 9

     • Naši skvelí Cair Paravel dali testovanie 9 na výbornú!

      Z 1437 škôl na Slovensku sme skončili podľa určitých kritérií na 2. mieste z matematiky a na 6. mieste zo slovenského jazyka. Podľa iných kritérií sme skončili v matematike na 7. mieste a v slovenskom jazyku na 9. mieste. V každom prípade sme v oboch predmetoch v prvej desiatke na Slovensku!

      Tieto výsledky prijímame s takou zvláštnou, tichou radosťou a vďačnosťou voči Bohu. Tešíme sa blahoželaniam a úprimne blahoželáme našim deviatakom a našim skvelým pani učiteľkám A. Podhorskej a M. Petrejčíkovej.

      Nedá nám však pridať pár slov pre tých, ktorí nám na základe týchto výsledkov blahoželajú ku "kvalite školy". My totiž veríme, že aj keď výsledky v matematike a slovenčine sú určitým ukazovateľom, školu robia naozaj kvalitnou iné hodnoty.

      Našou túžbou je, aby zo žiakov Narnie vyrástli ľudia, ktorí budú mať múdrosť, ktorá sa nemusí v každom prípade ukázať v testoch z matematiky či slovenského jazyka, ukáže sa však v kompetenciách, ktoré Testovanie 9 neodhalí. Túto múdrosť môžu mať žiaci v slovenských školách, ktoré v monitore nikdy neuspejú, aj naši žiaci v triedach, ktoré sa v budúcnosti takto vysoko nedostanú. Napriek tomu túžime po tejto múdrosti viac ako po skvelých výsledkoch v monitore.

      Túto - ešte hlbšiu múdrosť - želáme našim skvelým Cair Paravel po odchode z Narnie aj všetkým našim žiakom, bez ohľadu na to, ako raz urobia Testovanie 9. :)

       

       

     • Vernosť

     • ,,Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ 2 Tim 2,13

      Počas mesiaca máj sme sa snažili uvažovať o vernosti a žiť ju v našich vzťahoch, priateľstvách či bežných malých povinnostiach.

      Na Celebration sme okrem poučnej scénky o vernom priateľstve čítali aj príbeh o Jozefovi z Egypta. 

      Jozef bol predaný, až dvakrát, raz dokonca vlastnými bratmi. Bol uväznený za to, čo neurobil. Po službe a pomoci inému ostal zabudnutý vo väzení na dlhé roky. Stratil takmer všetko, ostalo mu len jediné - Boží zámer s jeho životom. 

      Boh ho neopustil, On o ňom vždy a všetko vedel. Pán Boh nakoniec povýšil to, čo bolo priveľmi hlboko, aby z toho dokázal vyjsť sám. Jozefa a jeho vernosť odmenil svojim požehnaním a tým, že Jozef naplnil zámer, ktorý s ním mal od začiatku.

       

      Môžeme si klásť otázku, je Boh dobrý keď to všetko dopustil? Je dobrý len vtedy, keď je dobrý výsledok?

       

      Boh je dobrý a je verný. Vždy a v každom čase. Nech sú okolnosti našich životov akékoľvek. On je verný a ostáva stále s nami. 

    • Budúci prváci sa už poznajú :)
     • Budúci prváci sa už poznajú :)

     • V sobotu sa síce do školy nechodí, ale v Narnii to v tomto prípade neplatilo. V sobotu, 6. mája, prišli do Narnie žiaci. Avšak nielen takí obyčajní, ale budúci prváci. Prišli spolu so svojimi rodičmi, aby sa tu u nás poobzerali, zoznámili spolu navzájom, s pani učiteľkami a vlastne aj s celou Narniou.

      A čo všetko robili? Spievali, hrali, skladali, počúvali príbeh...myslíme, že spokojní aj odišli J...a prídu zas – v sobotu 27.mája. Tešíme sa na nich! :)

       

    • Čistota srdca a mysle
     • Čistota srdca a mysle

     • „Srdce čisté stvor vo mne, Bože.“ Žalm 51 (50), 12

      Medzi veľké hodnoty, ktoré nám pomáhajú na zemi šťastne a radostne žiť, patrí aj čistota srdca.  Je aj naše srdce miestom, kde sa môžeme stretávať s Bohom? Určite áno, no dozvedeli sme sa, že to pôjde len vtedy, keď bude naozaj čisté.  Preto sme sa rozhodli, že si doňho nebudeme ukladať prach v podobe neslušných a nečistých vecí, ako sú ohováranie, nadávky, zlé myšlienky, hnev a pod. Ale radšej sa ho budeme snažiť plniť láskou, odpustením, pochopením, priateľstvom. Pretože ak človek napĺňa vnútro Božími vecami, potom ich aj dáva von. A či sa nám to darilo, to sme si mali možnosť vyskúšať počas našej aprílovej mesačnej témy, kde sme si mali všímať a oceňovať skutky našich blízkych, ale aj seba samých a v modlitbách prosiť za ich odpustenie. Zároveň sme si tiež pri tom  uvedomili, že jediným najspoľahlivejším strážcom a ochrancom nášho čistého srdca je Pán Ježiš, ktorý za nás zomrel ukrižovaním. Tému sme spoločne slávnostne ukončili piesňou - Aleluja šabalaba labambam, slovom a príbehom v podaní Vladka Terema a tiež farebnou evanjelizáciou od Ivky.

    • Úspechy v Galérii telentov
     • Úspechy v Galérii telentov

     • Žiaci Narnie predviedli svoj talent na celoslovenskej súťaži "Galéria talentov" a priniesli hneď niekoľko cien. :)

      V oblasti SPEV a doprovod získala skupinka štvrtákov zo 4.B, Ester Hollá. Sofia Šobrová, Tobiáš Kapusta, Hanka Galandová a Tara Uhrinová, 3. miesto vo svojej kategórii. Hana Perecárová (6.A) a Vera Perecárová (9.A) vyhrali tiež 3. miesto vo svojej kategórii a Jaylin Rumbold (6.A) bola ocenená čestným uznaním.

      V oblasti VÝTVARNÁ TVORBA získal Martin Duraj (6.A) výnimočné ocenenie "Mimoriadny talent" a Zojka Guštafíková vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii.

      Blahoželáme k výhre aj k odvahe postaviť sa pred porotu a publikum :)

       

    • Skvelá ilustrátorka Vera
     • Skvelá ilustrátorka Vera

     • Naša deviatačka, Vera Perecárová, si dala námahu s vytvorením ilustrovanej mapy sveta. Jej dielo bolo nominované do medzinárodného kola súťaže "Detská mapa sveta". Tešíme sa s ňou a blahoželáme :)

       

    • Čestnosť
     • Čestnosť

     • Každý z nás má rád, keď sa stretáva s čestnosťou a spravodlivosťou vo svojom živote. Veď férové zaobchádzanie v nás vytvára dôveru a zanecháva dobrý pocit.  No nie vždy je jednoduché byť čestným človekom. Byť spravodlivým pred ľuďmi a Bohom nás stojí nemalé úsilie.

      Je ťažké odolať príležitosti neodpísať na písomke od spolužiaka alebo
      neklamať rodičom, že domáce úlohy sú hotové. Vlastné pohodlie a zisk nás robia ľudmi, ktorých by málokto chcel stretnúť na ulici.

      Zacheus bol takýto človek. Peniaze, klamstvo a vlastný prospech
      pokryvili jeho charakter. Napriek tomu sa samotný Ježiš rozhodol
      večerať so Zacheom. Toto stretnutie premenilo jeho srdce a stal sa
      spravodlivým človekom. Verím, že tento príbeh je aktuálny aj dnes a že

      Ježiš dokáže urobiť premenu aj v našich srdciach.


      Touto témou žila naša škola celý minulý mesiac a spoločne sme to oslávili na Celebration 29.3.2017

    • Narnia má talent na II. stupni
     • Narnia má talent na II. stupni

     • Múdrosť sa určite spája aj s využitím talentov, ktoré sme dostali. Tie naše druhostupiarske sa nám predviedli v piatok 24.3.2017. A verte, vôbec ich nebolo málo. Niektoré postúpili do celoslovenského kola, niektoré nepostupové "iba" zvíťazili, iné boli po prvýkrát objavené. A myslím, že práve vďaka prevahe "nepostupových" kategórií sa tam vytvorila veľmi príjemná, nesúťaživá atmosféra a všetci sme sa dobre zabavili.

       

       

    • Pekné výsledky v okresnom kole pytagoriády
     • Pekné výsledky v okresnom kole pytagoriády

     • Blahoželáme Barborke Gajdošovej (5.A) k 3. miestu a Dávidovi Cimermanovi (7.A) tiež k 3. miestu vo svojich kategóriách. Zároveň blahoželáme Tomášovi Lovčičanovi (5.A), Katke Orságovej (6.A) a Natálke Verešovej (6.A), ktorí skončili ako úspešní riešitelia. 

       

    • Narnia má talent
     • Narnia má talent

     • Múdrosť má mnoho podôb a jej prítomnosť (či neprítomnosť) sa premieta do každej oblasti nášho života. Nie je len otázkou zbierania vedomostí, či pamäte. Nie je len otázkou vrodených daností a dispozícií. Je to o každodennom rozhodovaní, využívaní a správnom používaní toho, čo máme, čo sme dostali, doteraz získali.

      Bolo preto radosťou vidieť prezentáciu usilovnosti a odvahy našich rozvíjajúcich sa prvostupniarskych talentov v Narnia má telent 2017, ktorú  sme si plne vychutnali pred vypuknutím jarných prázdnin.

       

      Vyhral tu každý, kto na sebe pracuje a rozvíja to, čo do neho Boh vložil. Bola to veru oslava v úžasnej atmosfére. 

    • Múdrosť
     • Múdrosť

     • Vo februári sme sa v našej Narnii rozprávali o múdrosti. 

       

      Ak niekto výborne ovláda pravopis, sype anglické slovíčka z rukáva, či vypočíta aj tie najťažšie príklady z matematiky, vtedy mnohí uznanlivo skonštatujeme: "Hmm, to je ale múdry človek!" 

      My však vieme, že toto je zjednodušené vnímanie. 

      Tá múdrosť, o ktorej sme sa bavili my, je trošku iná. Je to životná múdrosť. Je to práve ten typ múdrosti, ktorou oplýval jednoduchý cestár z rozprávky O troch grošoch, či Maťko z rozprávky Múdry Maťko a blázni - títo dvaja určite do školy nechodili a predsa sa o nich píše s rešpektom ako o múdrych. Z tohto vyplýva, že na to, aby sme boli múdri, do školy chodiť nepotrebujeme. 

      Omyl, kamaráti. 

      Vzdelanie nám dáva krídla, vďaka nemu sa naša životná múdrosť zväčšuje. Nevieme zrazu, čo je to nuda, lebo na svete je toľko zaujímavých vecí, o ktorých chceme vedieť viac. Chceme sa naučiť mnohým veciam, robiť ich, vyrábať - jednoducho, v dni múdreho človeka nie je ani chvíľku nuda. Múdry človek vie, že na našej Zemi sa nenachádza iba on. Po ňom prídu ďalšie generácie, jeho deti, vnuci a tí tiež túžia po živote na krásnej modrej planéte. Múdry človek si dokáže ľahko vytvoriť názor na niečo, jeho úsudok neoklame ani najrafinovanejšia reklama v telke. A tých je tam veru neúrekom. 

       

      Kamaráti, buďme múdri!

    • ExpEdícia
     • ExpEdícia

     • Naša škola sa od r. 2017, spolu s ďalšími ZŠ na Slovensku, zapojila do inovatívneho Projektu zmeny vyučovania prírodných vied na 2. stupni ZŠ – ExpEdície. Cieľom projektu je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a konštruovania si vlastných poznatkov. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste za poznaním expertne sprevádzajú v bezpečnom prostredí a s kolegiálnou podporou.

      Prvé takto netradične a výskumne ladené vyučovacie hodiny geografie a biológie boli zrealizované v 5. roč. Žiaci v roli malých výskumníkov prišli na to, čo sa deje s dažďovou vodou, keď sa dostane na povrch Zeme, čo sa s ňou deje v podzemí a akým spôsobom tečúca voda formuje krajinu okolo nás. Zistili tiež, prečo sa niektoré živočíchy môžu pohybovať po povrchu vodnej hladiny a aké problémy môže živočíchom spôsobiť znečistenie vody. 

      Veríme, že okrem vedomostí, naši malí výskumníci získali aj praktické zručnosti a v neposlednom rade krásny zážitok z nového učenia.

    • Johanka postupuje do finále :)
     • Johanka postupuje do finále :)

     • Johanka Ličková z triedy Seven Islands (VI.A) získala 1. miesto na krajskom kole Anglickej olympiády. Srdečne jej blahoželáme, tešíme sa s ňou a prajeme krásny zážitok na celoslovenskom kole olympiády. 

    • Blahoželáme Johanke a Vere
     • Blahoželáme Johanke a Vere

     • Johanka Ličková, z triedy Seven Islands (VI.A), sa umiestnila na 1. mieste a Vera Perecárová z triedy Cair Paravel (IX.A) sa umiestnila na 3. mieste v okresnom kole Anglickej olympiády. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Johanke prajeme veľa síl v krajskom kole.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 6. - 10. 2. 2017 sa zúčastnili naše deti z OCA a OCB denného lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku SKI Selce.

      Počas celého výcviku deti prekonávali svoj strach, hranice, naučili sa lyžovať, alebo sa v lyžovaní zlepšili. Mali z toho veľkú radosť a väčšina z nich bola veľmi vytrvalá a nevzdávali sa.
      Okrem diplomov si odniesli aj veľa dobrých spomienok a zážitkov 🙂.

       

      Už teraz sa tešíme na ďalšiu peknú akciu s našimi druhákmi.

      Fotky z akcie si môžete pozrieť v Galérii

    • Christian Picciolini v Narnii
     • Christian Picciolini v Narnii

     • V stredu, 8.2., do našej školy zavítal veľmi vzácny hosť. Bol ním americký publicista Christian Picciolini, ktorý si vo svojom živote prešiel obdobím, kedy bol vodcom extrémistického gangu v Chicagu, bol otvoreným neonacistom a skinheadom. V istej fáze svojho života však zistil, že nenávisť, ktorú prechovával voči ostatným ľuďom, ho ničila a nedokázal s ňou viac žiť. Pochopil, že nenávidieť ľudí inej rasy, iného národa, inej kultúry je cestou, ktorá je plná zla a bolesti. Podarilo sa mu zmeniť svoj život a teraz chodí po svete, hovorí svoj príbeh a vystríha mladých ľudí pred nebezpečenstvom extrémizmu v akejkoľvek forme.

      Myslíme si, že v dnešnej dobe plnej zvláštnych názorov je veľmi potrebné, aby sme sa poučili z chýb iných a snažili sa ich vyvarovať. 

      Fotky z tohto stretnutia si môžete pozrieť v Galérii

     • Pokoj

     • Hľadá sa.

      Nevideli ste ho?

      Odpoveď na túto otázku sme hľadali počas našej novej témy: POKOJ.

      Čo myslíte, našli sme ho?

      Našli.

      Niektorým triedam sa dokonca podarilo zostaviť aj recept na pokoj. A keďže sme chceli obohatiť aj ostatných,  podelili sme sa o ne v pondelok 30.1.2016 na našej Celebration.

      Zistili sme, že  pokoj môžeme nájsť, a ak ho máme my sami, môžeme ním obdarovať aj iných. Piesňou: ,,Hevenu shalom aleichem“ sme potvrdili našu snahu, chuť a túžbu mať pokoj stále v sebe. Pani učiteľka Beátka nás povzbudila svojím slovom, že ak máme pravý  pokoj v srdci, zvládneme aj náročné veci, ktoré sú pred nami.

      Celebration sme uzavreli vyhodnotením výsledkov zberu papiera, a piesňou Nech je pokoj s nami sme túto tému ukončili.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli nám s prípravou slávnosti.

    • Mikuláš v Narnii
     • Mikuláš v Narnii

     • Veríte či neveríte....dňa 6.12 zavítal do Narnie "ozajstný" Mikuláš.
      Prišiel s veľkým "buchotom", aby potešil a prekvapil všetky dobré Narnijské deti a aj všetkých dobrých Narnijských učiteľov.
      Malí aj veľkí sa tomu potešili a na dobrotách si pochutnali cez veľkú prestávku na spoločnom triednom "pikniku". Každá trieda potešila Mikuláša 
      a jeho pomocníkov nejakou zábavnou pesničkou a dokonca aj violončelovým duetom. A tak sme si všetci spoločne mohli opäť pripomenúť čo to znamená "RADOSŤ" z dávania aj z prijímania.

      Fotky z akcie sú dostupné v Galérii.

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom