• 10. výročie Narnie
     • 10. výročie Narnie

     • V nedeľu 20. novembra sme mohli s radosťou osláviť 10. rokov od vzniku našej školy. Spoločne sme si zaspomínali na to, čo už máme za sebou a čo sa za tie roky podarilo. Ako sa z malej školičky s jednou triedou a troma učiteľkami stala veľká škola s takmer 300 žiakmi a viac než 30 členným pedagogickým zborom. Hlavnou myšlienkou týchto osláv bolo poďakovať v prvom rade Pánu Bohu za to, čo v Narnii a cez Narniu za ten čas urobil. Tiež bolo na mieste spomenúť si na tých ľudí, ktorí stáli pri začiatku Narnie a podporovali ju v rôznych obdobiach jej vývoja. 

      Predpoludním sme mali spoločné narnijské bohoslužby, kde sme si za účasti mnohých Narnijčanov vypočuli svedectvá rodičov, pozreli hudobné vstupy a scénky našich žiakov a predovšetkým vzdali Bohu chválu za to všetko. Po spoločnom obede nás čakali viaceré zaujímavé semináre a workshopy s pozvanými hosťami. Na záver tohto dňa bola ešte slávnostná večera pre tých, ktorí Narniu vytvárali a tvoria ju dodnes.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispeli k tomu, aby sa tento nádherný deň mohol uskutočniť.

    • Naši úspešní šachisti
     • Naši úspešní šachisti

     • Srdečne blahoželáme našim šachistom k úspechu na Školských majstrovstvách žiakov a žiačok okresov  regiónu Banská Bystrica v zrýchlenom šachu. Sme hrdí na Tomáša Lovčičana  a Katku Bálintovú, ktorí získali prvé miesto v kategórii Najlepšia škola a postúpili aj do krajského kola súťaže. Tešíme sa a držíme palce!

      Tu sú naši úspešní hráči a ich umiestnenia:

      Tomáš Lovčičan ( LP ) - 2 miesto kategória Žiaci + postup do krajskej súťaže

      Katka Bálintová ( FU ) - 1 miesto kategória Žiačky + postup do krajskej súťaže

      Ester Hollá ( GC B ) - 2. miesto kategória žiačky D11

      Tomáš Lovčičan a Katka Bálintová - 1. miesto v kategórii Družstvá

    • Praha, Amsterdam, Brusel..
     • Praha, Amsterdam, Brusel..

     • Žiaci, ktorí sa v minulom školskom roku najviac zapájali do dobrovoľníctva, získali ako ocenenie zájazd do zahraničia. Skupina 14 žiakov a 4 učiteľov na dvoch dodávkach precestovala polovičku Európy. Pod vedením strýka pani riaditeľky sme spoznali pekný kus krásnej Prahy a užili sme si skvelé ubytovanie u Ondra a psa Aslana. Zoznámili sme sa s malebným mestečkom Badhoevedorp pri Amsterdame, kde nás ubytovala bývalá vysoká škola nášho zriaďovateľa Slava. V Amsterdame sme obbdivovali jeho výnimočnosť, no zoznámili sme sa aj s nástrahami, ktorým ľudia v tomto meste čelia. Navštívili sme misijnú organizáciu, ktorá sa snaží predstaviť Ježiša a nádej ľuďom bez nádeje.V Bruseli sme navštívili Parlamentárium, Mini Európu a Atómium, pozreli sme si hlavné námestie, priamo na ktorom sme boli aj ubytovaní.Ubytovanie a parkovanie v Bruseli nám prinieslo najviac zážitkov, o ktorých vám, v prípade záujmu, radi porozprávame :). Mestečko Písek v Českej republike bolo "cukríkom na záver". Strávili sme tu krásny čas s priateľmi s kresťanskej školy "Cesta" a zboru Cirkvi bratskej "Elim". Teraz už len spomíname a tešíme sa na to, čo nás čaká budúci rok.

      Fotky z výletu si môžeže pozrieť v galérii

       

       

       

    • Deti na nete
     • Deti na nete

     • Deti na nete

      3. novembra bol deň, kedy sme sa v našej škole pokúšali preniknúť do tajomstiev virtuálneho sveta, v ktorom sa všetci dennodenne pohybujeme. Naši žiaci 3. až 9. ročníka absolvovali workshop v rámci projektu „Deti na nete“ o bezpečnom správaní sa na internete, online hrozbách, kyberšikane a závislosti na počítačoch. Rodičia, ktorí mali o túto tému záujem, sa mohli zúčastniť podobného workshopu v popoludňajších hodinách. Workshopy viedla detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková spolu so svojou kolegyňou. Veríme, že aj tento workshop nám pomohol k tomu, že sa vo virtuálnom svete budeme pohybovať bezpečnejšie.

       

      Deti na nete - Obrázok 1    Deti na nete - Obrázok 2

    • Láska a úcta k ľuďom
     • Láska a úcta k ľuďom

     • My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 1 list Jánov4,19

      Láska a úcta k ľuďom... alebo krásny farebný svet. Pán Boh určite veľmi ľúbi farby. Prezrádzajú nám to nádherné kvety, motýle, vtáky, zvieratá a celý prekrásny svet. Aj nám ľuďom dal rôzne farby. Rôzne farby vlasov, očí a pokožky.

      „Láska a úcta k ľuďom“ bola v tomto školskom roku naša tretia prierezová téma. Takmer celý mesiac sme si všímali, akí krásni sú ľudia okolo nás. Rozprávali sme si príbehy o deťoch, ktoré majú presne takú istú pokožku ako my, ale aj o takých, ktoré ju majú inej farby. Žiaci dostali dobrovoľnú praktickú úlohu, pripraviť „Darček pre niekoho, koho nepoznajú“. Celý mesiac vkladali do krabice užitočné veci pre neznámeho kamaráta, alebo kamarátku. Nakoniec sa tieto darčeky zaniesli deťom do detského domova a krízového centra v Banskej Bystrici.

      Tému sme ukončili 27. októbra. Náš hosť, Vladko Terem z detskej misie nám porozprával príbeh o Indiánovi, ktorý miloval Pána Boha celým svojim srdcom a miloval aj svojich blížnych, ktorým svojou pomocou nie raz zachránil aj život. Naše Celebration sme ukončili piesňami „Náš Pán všetky deti ľúbi“ a “Náš Pán On je kráľov Kráľ”.

    • Deti na nete
     • Deti na nete

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás pozvali na prednášku spojenú s diskusiou o novodobých nástrahách dnešnej doby pre naše deti - internet a možnosti, ktoré ponúka.

      Programom nás bude sprevádzať známa slovenská psychologička Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková a bude zameraný na rôzne oblasti tejto problematiky v súvislosti s dopadom na naše deti - bezpečnosť na internete, kyberšikana, závislosť, hry,...

    • Mladší dobrovoľníci u pani riaditeľky
     • Mladší dobrovoľníci u pani riaditeľky

     • 23 žiakov zo šiesteho a siedmeho ročníka získali za svoju dobrovoľnícku pomoc v minulom školskom roku trojdňový pobyt priamo doma u pani riaditeľky. :) Najprv sme plánovali, že budeme dobrovoľníčiť - obnovovať turistické značky, čistiť prírodu od odpadkov a podobne, no počasie nám doprialo sa trošku viac rozprávať a hrať a menej pracovať. :) Aj tak sme však toho stihli dosť. Navštívili sme niekoľko starších ľudí, boli sme potešiť ľudí v domove dôchodcov, napiekli sme pre nich (aj pre seba :)) koláčiky a upratali sme kostol Cirkvi bratskej. A popritom sme sa vybláznili na plavárni, na hojdačkách, trampolíne.. Síce sme sa v noci tlačili vedľa seba na matracoch ako sardinky, ale to nám nevadilo. Hor sa pomáhať bez nároku na odmenu aj v tomto školskom roku! wink

      Viac fotografií onedlho vo fotoalbume :)

    • Láska a úcta k Pánu Bohu
     • Láska a úcta k Pánu Bohu

     • “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.” Ev. podľa Matúša 22:37
      “Láska a úcta k Pánu Bohu” bola v tomto školskom roku naša druhá prierezová téma, ktorej sme sa venovali dva týždne. 
      Prváci a druháci sa snažili každý deň hľadať niečo, za čo sú Pánu Bohu vďační. 
      Tretiaci a štvrtáci hovorili o tom, že láska k Bohu sa prejavuje  láskou k blížnemu. Sústredili sa na Biblický verš zapísaný v 1. liste Jánovom 4:20 “Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí”. Ďalej hovorili o tom, ako je dôležité milovať Boha aj v skrytosti, nie iba verejne ho vyznávať. 
      Ďalšia podtéma bola “Skutky” - moja láska k Bohu sa prejavuje aj skutkami. “A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi”. (Efezanom 4:32)
      A na záver sme si hovorili, aké je dôležité nenanucovať svoju vieru iným. “Ži tak, aby ľudia v Tvojom okolí chceli poznať Pána Ježiša.”
      Tému sme ukončili 3. októbra. Žiaci z každej triedy mali možnosť povedať, čo si so svojimi pani učiteľkami hovorili k tejto vzácnej téme. Niektoré triedy vyrobili krásne plagáty, iné modlitebné reťaze. Draho Poloha sa s nami podelil o vzácne slovo. Hovoril nám o tom, že naše srdce je ako truhlica so vzácnymi vecami. Žiaľ, často sa správame ako smetiari a do tej truhlice si ukladáme veci, ktoré patria do koša. Aby naše srdce bolo v poriadku a aby sme mohli milovať Pána Boha, potrebujeme ho vyčistiť od hriechov a v tom nám môže pomôcť Pán Boh, keď ho o to poprosíme a vyznáme mu tie naše hriechy. Naše Celebration sme ukončili piesňami “Zlož svoju starosť na Pána” a “Náš Pán On je kráľov Kráľ”.
       

    • Wonder day - šarkaniáda
     • Wonder day - šarkaniáda

     • Krásne, jesenné počasie nás nenechalo sedieť v laviciach a tak sme zobrali šarkanov a vybrali sme sa na lúku. Vietor nám prial a tak sme sa mohli vynadívať na šarkanov od výmyslu sveta. Niekomu lietal lepšie, niekto sa s ním potrápil viac, ale všetci sme z toho mali radosť. Porzite si fotogalériu z tejto krásnej akcie. 

    • Naše pravidlá
     • Naše pravidlá

     • Hranice, pravidlá, prikázania.  

      Stretávame sa s nimi všetci a všade. Niekto v práci, niekto v škole, na ulici, na ceste, v obchode, detskej izbe, ... atď. Nie sú preto, aby nás obmedzovali, oberali nás o radosť. Práve naopak. Chránia nás a pomáhajú nám vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom sa môžeme učiť, tešiť, hrať či rozvíjať.  

      Prvé septembrové týždne sme venovali čas práve týmto pravidlám a hraniciam. Každé ráno sme si ich nejakým spôsobom pripomínali, rozprávali sme sa o nich, debatovali sme. Snažili sme sa ich dostať nielen do hlavy, ale aj do srdca, aby sme ich vedeli múdro používať. Aj Pán Boh nám dal tiež pravidlá, ktoré nazývame prikázaniami. Ukazujú nám bezpečnú cestu, ktorou môžeme kráčať.  

      Na prvom stupni sme dnešný deň túto tému ukončili ranným Celebration, kde nám každá trieda predstavila jedno z pravidiel. Formy boli rôzne, videli sme niekoľko poučných scénok, pantomímu, počuli sme originálne básničky.  

      Do tried sme odchádzali povzbudení nielen piesňou, slovom, ale verím, že aj motiváciou tieto pravidlá dodržiavať a prispievať tak k dobrej atmosfére v našej Narnii, a všade tam kam pôjdem. Takto budem robiť radosť Pánu Bohu, rodičom, učiteľom, sebe a navyše môžem byť príkladom pre kamarátov a spolužiakov. Pretože dobro sa šíri rýchlo.

     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme rodičom, žiakom a návštevníkom, že v piatok, 16. 9. 2016, bude v ZŠ Narnia RIADITEĽSKÉ VOĽNO. V SZUŠ R. Tatára bude v tento deň prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

      Prajeme Vám krásny predĺžený víkend.

      vedenie školy

    • Škola opäť volá!
     • Škola opäť volá!

     • Milí Narnijčania, milé Narnijčanky wink

      začuli ste už všetci Aslanovo volanie? Sme si takmer istí, že áno. Ak si však náhodou nie ste istí, prezradíme vám, že toto volanie sa prejavuje napríklad - mravenčími pocitmi v bruchu, snívaním o Narnii, spomínaním na kamarátov či učiteľov a podobne. Tak, už viete?

      Ak by sa predsa len niekto z vás potreboval uistiť, pripomíname vám, že v pondelok, 5. septembra, sa potrebujete dostaviť do Narnie. Môžete to skúsiť cez skriňu, cez obraz, cez železničnú stanicu alebo prísť tradičnejším spôsobom.. Brány Narnie sa pre vás otvoria o 8:00 hod., a potom už spoločne vstúpime do dobrodružstiev, ktoré nám nový školský rok prinesie.

      Všetky dôležité informácie k začiatku školského roka prídu vašim rodičom už v najbližších dňoch emailom.

      Zatiaľ aspoň termíny rodičovských stretnutí:

      prvý a druhý ročník - 5. 9. o 16:00

      tretí a štvrtý ročník - 6. 9. o 16:00

      piaty ročník - 7. 9. o 16:00

      šiesty až deviaty ročník - 7. 9. o 17:00

      Tešíme sa na vás laugh 

       

     • English Star

     • Blahoželáme našim žiakom, ktorí sa zúčastnili jednorázovej, celoslovenskej súťaže "English Star" a dosiahli krásne výsledky. :)

       

      Víťazi na celoslovenskej úrovni sú:

      1. ročník: Ella Patrášová - 1.miesto na celoslovenskom kole + držitelka vyžrebovanej vecnej ceny 

      2. ročník: Bruno Bezák - 1.miesto na celoslovenskom kole

                       Tadeáš Košík - 2.miesto na celoslovenskom kole

      5. ročník: Johanka Ličková - 2.miesto na celoslovenskom kole

      6. ročník: Max J. Patterson - 1.miesto na celoslovenskom kole

       

      Najlepšie výsledky v našej škole dosiahli:

      1.ročník 

      1.miesto -  Ella Patrášová 

      2.miesto - Oliver Očenáš

      3.miesto - Terezka Kučerová

      2.ročník:

      1.miesto - Bruno Bezák 

      2.miesto - Tadeáš Košík 

      3.miesto - Terezka Chlebanová

      3.ročník:

      1.miesto - Emka Sihelská

      2.miesto - Natália Žiaková

      4.ročník:

      1.miesto - Tess Megargee

      2.miesto - Peťka Krištofíková

      5.ročník:

      1.miesto - Johanka Ličková 

      2.miesto - Ninka Žiaková

      6.ročník:

      1.miesto - Max Patterson 

      2.miesto - Lukáš Podhorský

      3.miesto - Jakub Borguľa

      7.ročník:

      1.miesto - Martin Božko

      2.miesto - Matúš Madaras

      8.ročník:

      1.miesto - Jakub Gajdoš

      2.miesto - Sophie Megargee

      3.miesto - Adam Vereš

       

       

    • Legoprojekt
     • Legoprojekt

     • Týždeň od pondelka 23. mája bol pre žiakov našej školy výnimočný. Vďaka Legoprojektu ( http://www.cb.cz/legoprojekt/ ) sme sa mohli počas niekoľkých dní stať malými – veľkými staviteľmi a z lego kociek si postaviť nádherné mestečko. Žiaci z ôsmych tried mohli naplno uplatniť svoju zručnosť, koncentráciu, kreativitu, ale aj vytrvalosť, spoluprácu a navzájom sa tak tešiť zo vzniknutých diel. Pred našimi očami rástla železnica, letisko, prístav, lietadlá, vlaky, budovy a parky ...  Spolu sme dokázali to, na čo by sa jednotlivec neodhodlal a prežili radosť z veľkolepého výsledku, za ktorým stála usilovná práca mnohých malých prštekov. Pri príprave Legoprojektu pomohli aj žiaci z II. stupňa ( DT, FU ), bez nich by sme veru nemali pripravený základný šesťmetrový podstavec, základové dosky a zabezpečené všetky potrebné technické veci. Ďakujeme chalani! Rovnako patrí poďakovanie dievčatám zo Spear Head, ktoré deťom pripravili krátky úvodný program v podobe milej scénky. Všetkým nám tak poukázali na to, že náš dobrý Pán Boh je tiež vlastne taký „staviteľ“ ktorý stavia nádhernú stavbu a  má pre každého z nás pripravený špeciálny stavebný plán....

      Kuk do fotogalérie.

       

    • Naši dobrovoľníci
     • Naši dobrovoľníci

     • V rámci projektu dobrovoľníctva v našej škole začala skupinka našich piatakov navštevovať vo svojom voľnom čase starých a opustených ľudí v Domove dôchodcov na Jilemnického ulici. Postupne sa k nim pridávali aj iní "druhostupniari" a teraz už každý štvrtok  obetuje 15-20 detí hodinu a pol zo svojho času práve týmto ľuďom. Je pre ne zaujímavé počúvať ich príbehy, osudy - stretnúť človeka, ktorý je tam 18 rokov a za celý čas ho nikto neprišiel navštíviť, alebo človeka, ktorý v okamihu prišiel o tri svoje deti a nemá sa kto o neho postarať. Ľudia sú tam rôzni - usmiati, smutní, pohybliví, aj imobilní, zhovorčiví, aj tichí. Deti sa postupne učia počúvať a vnímať každého jedného z nich a ponúknuť mu to, čo práve v tej chvíli potrebuje. A ide im to veľmi dobre, presvedčiť sa môžete vo fotogalérii. Pomaly vznikajú medzi nimi priateľstvá, deti si pre nich spontánne pripravujú prekvapenia - upečú bábovku, donesú čokoládu... a verte, lúčia sa so slzami a rátajú dni, kedy sa uvidia znova. Oni, aj deti.​

    • Víťazná Rozkvitnutá Európa
     • Víťazná Rozkvitnutá Európa

     • Niekoľko detí z našej školy sa zúčastnilo súťaže Rozkvitnutá Európa. Tímy detí si v ESC pod odborným vedením 18. 5. 2016 vysadili "svoj" črepník a o rastlinky v ňom sa pravidelne starali - až do dnešného dňa (5.6.2016), kedy bolo záverečné vyhodnotenie. A oplatilo sa! Víťazom celej súťaže a výhercom poukážok pre našu školu, v hodnote 500 EUR, sa stal práve tím piatakov z našej školy, v zložení Joannky Bezákovej, Johanky Ličkovej, Janka Paňáka, Maťka Duraja, Timka Polohu, Maťka Búciho, Ivka Laca, Maťky Oravcovej, Katky Orságovej a Katky Sedliačikovej. Decká, boli ste šikovné, kreatívne, skvelé! Vo fotoalbume si môžete pozrieť fotky z akcie.

      Gratulujeme!

    • Balónový Deň detí v Narnii
     • Balónový Deň detí v Narnii

     • Ak niekto v BB a okolí nájde na svojej záhrade či balkóne množstvo balónikov, je pravdepodobné, že to má na svedomí Narnia. Pokojne nás zavolajte, ochotne to prídeme vyčistiť. :)

      270 balónikov z rúk 270 žiakov Narnie odletelo na jeden povel do neba. Vyjadrili sme tak vďačnosť a radosť z toho, že stále žijeme v mieri, že sa môžeme smiať, učiť, hrať, že máme rodičov a rodiny a proste, že nám je na svete dobre. Pohľad na množstvo balónov letiacich do výšky bol nádherný a deti to vyjadrili poriadnym potleskom a výkrikmi.

      Po obede vedenie našej školy spolu s deviatakmi čapovalo celej škole zmrzlinu s polevou. Mňam, bol to chutný deň.:) 

       

    • Postup do finále v projekte iKid
     • Postup do finále v projekte iKid

     • V tomto školskom roku sa žiaci Narnie zapojili do celoslovenského súťažného projektu s názvom iKid (Innovative Kid). Čo je jeho cieľom? Jednoducho zasiať do mladých ľudí semienko inovácie, podporiť ich kreativitu a predstaviť im svet podnikania, nových nápadov a prezentácie. 

      Za našu školu súťažili až 4 tímy. Pracovali na svojich projektov usilovne 6  mesiacov. Navštevovali firmy, komunikovali s odborníkmi..  A čo vymysleli? Prečítajte si wink

      Tím ôsmakov (Vera Perecárová, Dany Vajdová, Alžbetka Patterson, Kika Nemcová, Paťo Kvasnička, Adam Vereš) vymyslel Kno.no - úžasnú vložku do topánok s integrovanými senzormi s aplikáciou do mobilu pre nevidiacich. Tím pracoval pod vedením pani učiteľky Moniky Perecárovej.  

      Tím siedmakov (Matej Orságh, Danko Muller, Šimon Ďuriančik, Andrej Homola) pod vedením p. učiteľa Laciho Uličného vymyslel inteligentný kufor. Nemusíte ho ťahať, sám vás nasleduje, váži svoju hmotnosť a dokonca nabíja mobil.

      Tím šiestakov v zložení Miška Sedliačiková, Lukáš Podhorský, Jakub, Borguľa, Terezka Litvinová, Jožko Lovíšek, Terezka Sujová a pod vedením p. učiteľky Katky Kriškovej vymyslel integrovaný kôš do kuchynskej linky skartujúci a separujúci odpad z papiera a plastu. 

      Druhý tím šiestakov v zložení Dorotky Šurkovej, Natálky Dudkovej, Marca Graciasa, Bruna Melichera, Danka Vlčeka a Kamila Renča prišli s nápadom na iBench elektrickú lavičku s funkciou svietenia, prehrávania hudby a nabíjania mobilov. Tím pracoval pod vedením pani učiteľky Megy Schabjukovej.

      Posledný tím s produktom iBench postúpil do celoslovenského finále.

      Prečítajte si viac v článku:http://www.priekopnik.sk/mladi-startupisti-z-banskej-bystrice-ukazali-ze-sa-vo-svete-podnikania-nestratia.

      Mentori projektu, ktorým patrí naše poďakovanie, sú Veronika Beličková, Ondrej Borguľa a Petra Sedliačiková, Igor Patráš, Katka a Martin Šurkovci.

      Ďakujeme za Vašu dobrovoľnú pomoc, veľmi si to vážime.  A všetkým deťom, samozrejme, srdečne blahoželáme!

       

    • Sme niekoľkonásobní celoslovenskí víťazi! :)
     • Sme niekoľkonásobní celoslovenskí víťazi! :)

     • Žiaci z Narnie vyhrali v súťaži "Language Flower" (Jazykový kvet) aj posledné celoslovenské kolo, a to rovno v troch kategóriách! V ďalších dvoch sme získali druhé a tretie miesto. Wow, viete si predstaviť, s akým nadšením sa vracali domov z Trnavy? :)

      Dráma v anglickom jazyku (žiaci druhého stupňa):

      Muzikál "Shakespeare"- 1. miesto

      Jayce Rumbold, Jaylin Rumbold, Tate Rumbold, Oliver Poloha, Elizabeth A. Patterson, Adriana Vajová, Vera Perecárová, Natália Halušková, Bibiána Hajová

      Dráma v anglickom jazyku (žiaci prvého stupňa):

      Muzikál "Punchinella" - 1. miesto

      Svetlanka Czéreová, Kristínka Chebeňová, Tomáš Jurkovec, Janko Kothaj, Anička Lugovkina, Tess Megargee, Alžbetka Rafajová, Peťka Kvasničková, Gage Rumbold, Adelka Dudková, Ester Hollá, Hanka Kečkešová, Natálka Žiaková

      Prednes v anglickom jazyku - bilingválni žiaci:

      Elizabeth A. Patterson (8.A) - 1. miesto

      Prednes v anglickom jazyku - slovenskí žiaci:

      Oliver Poloha (7.A) - 3. miesto

      Prednes v ruskom jazyku:

      Anička Lugovkina (4.A) - 2. miesto

      Šikovné pani učiteľky, ktoré ich pripravovali: Janka Patterson, Vierka Mondzo, Melinda Zeeklaugh

       

     • Blahoželáme Sofii :)

     • Sofia Šobrová z Green Class B (3.B) vyhrala 3. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska. Sofi, tešíme sa s Tebou a blahoželáme. :)

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom