• Čestnosť

     • V múdrom slovníku sa slovo čestnosť spája so cťou robiť niekomu dobré meno. Aj v Narnii sme sa počas tejto témy snažili robiť dobré meno nielen sami sebe, svojim rodičom, ale aj našej škole a Pánu Bohu.

      Ráno 28.04.2016 sa zišli prváci a druháci, aby slávnostne ukončili tému ČESTNOSŤ.

      Po privítaní a stíšení, nám p. učiteľka Ivka a p. učiteľ Martin zahrali krátke, ale pre deti veľmi vtipné scénky o podvádzaní. V prvej scénke Ivka získala víťazstvo v hre Človeče nehnevaj sa tak, že pri Martinovej nepozornosti si otočila kocku na také číslo, aké práve potrebovala.  V druhej sa zasa Martin snažil vyhrať futbalový zápas tak, že nafilmoval faul a snažil sa dosiahnúť kopanie jedenásť metrového kopu. Deti samozrejme reagovali a snažili sa dosiahnuť spravodlivé ukončenie hier. Ale nesnažíme sa aj my niekedy dosiahnúť víťazstvo za každú cenu?  Aj za cenu malého podvodu?  A ak na to nikto nepríde, je to všetko v poriadku?  Veď ak nás nikto nevidí, nikto nevie o našom malom podvode, takže sa v podstate akoby ani nestal. Ale je to naozaj tak?  A predsa je tu niekto, kto to vidí a to Pán Ježiš. Na záver tohto zamyslenia nám žiaci Blue class A  v doprovode Zuzky P. zaspievali pieseň. Dohodli sme sa, že aj po ukončení tejto témy, sa budeme snažiť aj naďalej robiť dobré meno sebe, rodičom, škole a Pánu Bohu.

    • Koncert Trinity College Concert Choir and Orchestra
     • Koncert Trinity College Concert Choir and Orchestra

     • Dovoľte, aby sme Vás v spolupráci s mestom Banská Bystrica srdečne pozvali na koncert, ktorý sa uskutoční v utorok, 17. mája 2016, o 17:00 v mestskej Radnici. Vstupenky je nutné si vopred rezervovať na Radnici alebo prostredníctvom emailu edita.ulicna@narniabb.sk. (vstupné je dobrovoľné) 

      O necelý mesiac totiž do nášho mesta zavíta 58 členný orchester a spevokol z kresťanskej Trinity International University, ktorá sídli v blízkosti Chicaga.

      Okrem podvečerného koncertu hostia z USA navštívia aj ZŠ Narnia.

      Trinity College Concert Choir and Orchestra je skupina mladých kresťanov, ktorí berú vážne svoju vieru aj svoju hudbu. V závere akademického roka 2015/16 vyrazia na Európske turné, ktorého zahájením bude práve koncert v našom meste. Ďalej budú pokračovať vystúpeniami v Nemecku, Čechách a Belgicku.

    • Čistota srdca a mysle
     • Čistota srdca a mysle

     • Marcová prierezová téma „Čistota srdca a mysle“ sa niesla v predveľkonočnom duchu, pričom nosným bol verš z Matúšovho evanjelia 5, 8 „Blahoslavení čistého srdca lebo oni uvidia Boha.“ Hľadali sme, čo je to, to čisté srdce? Na čo je to dobré? Kde ho nájsť? Ako sa také niečo vôbec čistí? Dokážeme to my sami?

      Skúmali sme s deťmi, čo máme robiť, aby sme si myseľ udržali čistú. A prišli sme na to, že najlepšie je plniť ju dobrými, múdrymi, a správnymi vecami, práve takými, ktoré prinášajú pokoj a radosť a tiež vyzbrojiť sa zručnosťou pretvárať, meniť situácie a konflikty zásahom správneho rozhodnutia. Čítali a pozerali sme príbehy, učili sa myslieť kriticky ... Objavili sme, že nezhoda či hnev sa lepšie vyriešia rozhovorom než krikom. Tiež, že potrebujeme byť múdri pri výbere toho, čo si čítame, čo pozeráme, čo hovoríme alebo píšeme o druhých a tiež, ako rozmýšľame sami o sebe. Nakoniec, ako rozmýšľa o nás Boh, ak bol ochotný nechať svojho Syna zomrieť za nás, a dať tak príležitosť každému mať „čisté srdce“ a raz ho uvidieť. Akou radosťou a pokojom napĺňa myseľ poznanie, že sme pre „niekoho“, takí milovania hodní? O tom nám na Wonder day, ktorým sme uzavreli našu tému, zaspievali deti zo speváckeho krúžku IMPACT a pomocou „Knihy bez slov“ doplnila pani učiteľka Zuzka Golianová. A aby to neostalo iba pri slovách, Wonder day sme zavŕšili veľkou burzou dobrých kníh.

      Čistota srdca a mysle - Obrázok 1 Čistota srdca a mysle - Obrázok 2

     • Galéria talentov a cena Jána Bakossa

     • Blahoželáme žiakom Narnie, ktorí získali krásne umiestnenia v tejto celoslovenskej, nepostupovej súťaži:

      v kategórii mladší žiaci - Hra na hudobný nástroj 

      získalo 1. miesto naše Violončelové trio

      Katka Kothajová (3. ročník - GC A)

      Natálka Melicherčíková (3. ročník - GC A)

      Lukáš Kachnič (4. ročník -YC)

      2. miesto 

      Šimon Leškanič (4. ročník - YC) v hre na klavíri 

       

      v kategórii mladší žiaci - výtvarná tvorba

      získala 2. miesto Hanka Galandová (3. ročník - BCB)

       

      v kategórii starší žiaci - literárna tvorba

      získala 2. miesto Dorotka Sipoczová (7. ročník - Further Up)

       

      Všetkým víťazom blahoželáme a sme na nich hrdí. :)

       

       

     • Veľký úspech Narnijčanov v krajskom kole súťaže "Jazykový kvet"

     • Súťaž "Jazykový kvet" ponúka možnosti zasúťažiť si v oblasti recitovania vlastnej aj interpretovanej prózy a poézie v cudzích jazykoch a v oblasti dramatického predstavenia v cudzom jazyku. Viacerí naši žiaci sa vo svojich kategóriách prebojovali až do krajského finále súťaže a aj v ňom boli veľmi úspešní. Blahoželáme týmto výhercom:

      1. stupeň - recitovanie v ANJ

      Miška Bečková (1. ročník) -  1. miesto

      1. stupeň - recitovanie v RUJ

      Anička Lugovkina (4. ročník) - 1.miesto

      2. stupeň - recitovanie v ANJ

      Natálka Dudková (6. ročník) - 3.miesto 

      Peťka Sochorová (7. ročník) - 2.miesto

      Oliver Poloha (7. ročník)  - 1. miesto

      Recitovanie v ANJ - bilingválni žiaci

      Jayce Rumbold (8. ročník) - 3. miesto

      Jaylin Rumbold (5. ročník) - 2.miesto

      Elizabeth A. Patterson (8. ročník) - 1.miesto          

      Prezentácia drámy 

      Muzikál "Punchinella" - 1.miesto vo svojej kategórii

      Muzikál "You'll Like It" - 1.miesto vo svojej kategórii

      Všetkým žiakom a učiteľkám srdečne blahoželáme a tým, ktorí získali prvé miesta, želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole súťaže!

       

    • Narnia má talent 2016
     • Narnia má talent 2016

     • Neverili by ste, koľko máme v našej škole umeleckých talentov! Mohli sme sa o tom presvedčiť 17. marca počas súťaže „Narnia má talent“, do ktorej sa zapojili žiaci od najmladších až po najstarších. Súťažilo sa v kategóriách: spev a tanec, výtvarná tvorba, literárna tvorba a hra na hudobný nástroj. Víťazi v posledných troch kategóriách budú našu školu reprezentovať v celoslovenskej súťaži Galéria talentov. Porota zložená z učiteľov a detí veru nemala ľahkú úlohu. A tiež nebolo jednoduché vystúpiť s tancom alebo spevom pred celou školou, ale publikum každého odvážlivca patrične povzbudilo – potleskom, pokrikmi a občas sa pridalo aj spevom. Držme palce postupujúcim! Fotky zo súťaže si môžete porzieť v galérii

      SPEV A TANEC: Martin Vojtáš, Dávid Hupka (1.B, spev a tanec), Alexandra Chudá (1.B, tanec), Sára Podhorská (2.A, tanec), Adel Dudková, Sandra Borguľová (3.B, tanec)

      VÝTVARNÁ TVORBA: 1. stupeň - Hana Galandová (3.B), Samuel Šipöcz (4.A)

      2. stupeň – Terézia Litvinová (6.A), Mária Lunterová, Barbora Szentpéteriová (9.A)

      LITERÁRNA TVORBA: Dorotka Šipoczová (7.A, próza), Anežka Krestianková (7.A, poézia)

      HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ: 1. stupeň - Katarína Kothájová, Natália Melicherčíková (3.A, violončelové duo), Šimon Leškanič (4.A, klavír)

      2. stupeň - Martina Oravcová, Martin Laurinc, Max Patterson (gitarové trio), Natanael Poloha (9.A, saxofón)

    • Múdrosť
     • Múdrosť

     • Lebo múdrosť je lepšia než koraly a akékoľvek prežiadúcne veci sa jej
      nevyrovnajú (Príslovie 8:11). A práve ona bola našou prierezovou témou
      od 8. februára.
      Zamerali sme sa počas nej na “boj proti nude” alebo ako je múdre narábať
      s našim drahocenným časom. Náš čas sme sa okrem iného snažili využiť
      napr. na japonské umenie skladania papiera - Origami, na učenie sa
      spoločenských hier ako sú “Super farmár” a “Cut the rote” a pod.
      Ďalším našim zameraním bolo “Ako sa správať bezpečne”. Z knihy s
      názvom “Učíme sa správať bezpečne” sme si čítali príbehy o “Neznámom
      človekovi”, “Bola som kyberšikanovaná”, “Ako sa Terka stratila”, “Nie
      každá tekutina je na pitie”, “Energetické nápoje”, “Seriál náš
      každodenný” a pod. Rozprávali sme sa o príbehoch a vypracovávali sme
      pracovné listy, ktoré s nimi súviseli.
      Tému sme ukončili 26. februára. Pevne  však veríme, že aj napriek tomu,
      že sa jej ďalšie mesiace nebudeme tak intenzívne venovať, bude sa nám
      dariť využívať čas a byť múdry v našom každodennom konaní.

     • Blahoželáme Kike a Michalovi!

     • Michal Litvin a Kristínka Nemcová z Cair Paravel (VIII. A) získali 2. a 3. miesto v súťaži Kováčova Bystrica za vlastnú tvorbu príbehov. Tešíme sa s nimi a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. :)

       

    • Blahoželáme Jankovi
     • Blahoželáme Jankovi

     • Janko Marček z Yellow Class (IV.A) postúpil z okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín do regionálneho kola. Janko, blahoželáme Ti a prajeme Ti veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii školy. :)

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • 8. februára sme do autobusu naložili naše kufre, tašky, lyžiarky, lyže a vydali sa smerom Jasenská dolina. Každému pasažierovi bolo jasné, že veľké dobrodružstvo v podobe 5 - dňového lyžiarskeho výcviku sa začína. Ako to tam celé bude vyzerať, aké budú izby, budú nám dobre variť, bude čas na oddych...?- to všetko boli otázky na, ktoré  sme po príchode do penziónu Brest postupne dostávali odpovede. A aj keď nám počasie nie vždy prialo, zažili sme veľa zábavy, smiechu, večerné guľovačky namiesto večerného lyžovania, vyskúšali sme si lyžovanie v náročných daždivých podmienkach... 

      Mimochodom, lyžiarsky, to nie je len o zvládnutí  základov lyžovania, zdokonalení techniky lyžovania (za čo ďakujeme inštruktorom Editke, Zuzane, Martinovi a Lacimu), ale je to hlavne o medziľudských vzťahoch a utužovaní kolektívu. V prostredí školy sa nikdy nedozviete napr. aký je váš najlepší kamarát ako spolubývajúci (či sa náhodou nesprchuje iba 1x za týždeň),  zistíte, kto z triedy je ochotný nezištne pomôcť spolužiakom (odniesť lyže a lyžiarky piatim spolužiakom na vzdialenosť 1.5 km, zastúpiť v kuchyni, keď služba zaspala...) a  rozhovory po večierke, tie sú na nezaplatenie. Bolo nám veselo i vážne- riešili sme logické hádanky, súťažili sme o najupratanejšiu izbu, učili sa biblické veršíky naspamäť, mohli sme si privstať a zúčastniť sa ranného stíšenia, kde sme spoločne prosili Boha o ochranu. A viete čo? Odpovede na tieto modlitby sme videli každý deň - nestal sa nám žiadny vážny úraz, kým pri iných školách, čo tam boli, to bolo na dennom poriadku. 

      Ďakujeme Bože za Tvoju ochranu aj za nádherný čas spolu.

       

      Za vedúcich Megy

     • Blahoželáme Alžbetke

     • Alžbetka A. Patterson (Cair Paravel - 8.A) získala 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Blahoželáme, Alžbetka. :)

       

    • Záver témy "pokoj"
     • Záver témy "pokoj"

     • I. stupeň

      Piatok 5. februára 2016 sme začali spoločným stíšením na Celebration 1. stupňa, ktorým vyvrcholila naša mesačná téma: POKOJ. Podľa výroku Matky Terezy: Pokoj začína úsmevom nás na úvod príjemne naladili žiaci OCB pod vedením Mrs Janky Patterson. Po krátkom biblickom zamyslení: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká (Ev. Jána 14, 27) sa so svojimi príspevkami zaradom prezentovali jednotlivé triedy. Videli sme krásne a výstižné kresby žiačikov OCA dramaticko-hudobné spracovanie BCA, počuli trefné básne žiačok GCA spolu s výkladom myšlienkovej mapy, ktorú ako trieda vyrobili. Spolu so žiakmi GCB sme v modlitbe ďakovali Pánu Bohu za mier v našej krajine, pokoj v našej škole a vzájomných vzťahoch. Vedúci pracovných tímov z YC predstavovali jednotlivé pohľady k téme, kde pokoj môžem nájsť a ako sa prejavuje. Spoločné ráno sme ukončili upokojujúcou anglickou uspávankou, ktorú väčšina žiakov pozná z hodín AJ, popriali sme si požehnanie  a potleskom ocenili všetkých účinkujúcich.

      Po veľkej prestávke sme pokračovali dynamicky, deti sa prezliekli do masiek, lektorka Melinda každú triedu naučila špeciálny texaský tanec a pestrý, veselý karneval sa mohol naplno začať. Užili sme si spolu veľa zábavy a tešíme sa na ďalšie narnijské dobrodružstvá! Fotky z karnevalu si môžete pozrieť v našom albume.

      II. stupeň

      V piatok 5. 2. 2016 sme so žiakmi 2. stupňa uzavreli na našom tradičnom stretnutí „chapel“ tému pokoj. Najprv si žiaci mohli vypočuť jedno zo svedectiev, ktoré si pre nich pripravili učitelia. Na výber boli témy ako: pokoj v nemocnici, pokoj ohľadne minulosti, pokoj v životnej zmene, pokoj v láske a vo vzťahoch, keď Boh mi nedá pokoj. Potom nám na spoločnom stretnutí manželia Šipöczovci porozprávali o tom, ako si možno udržať „pokoj v nepokoji“ – teda o svojom živote v moslimskej krajine Jordánsko, do ktorej za posledné roky prišlo 2 až 3 milióny utečencov. A aj vďaka tomuto videu sme si spoločne zaspomínali, čo všetko sme mohli zažiť počas tohto mesiaca na zaujímavom mieste nazvanom „Peace room“, pozrite sa aj vy: https://vimeo.com/154210007 

     • Blahoželáme Oliverovi

     • Oliver Poloha z triedy Further Up (VII.A) získal 1. miesto v okresnom kole anglickej olympiády. Blahoželáme, Oliver :)

    • Zápis prvákov v APRÍLI
     • Zápis prvákov v APRÍLI

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

      na základe novelizácie školského zákona, ktorá platí od septembra 2015, sa od tohto školského roku posúva zápis budúcich prvákov z obdobia január až február na mesiac APRÍL. V našej škole zápis prebehne v utorok 19. apríla 2016. Zároveň si v kalendári na pravej strane stránky školy môžete pozrieť termíny dní otvorených dverí. V priebehu mesiacov február až marec zverejníme ďalšie informácie k zápisu.

      Ďakujeme Vám za záujem o našu školu a tešíme sa na nových budúcich prváčikov. 

      S otázkami sa môžete obrátiť mailom na adresu: riaditelka@narniabb.sk.

    • Silvester v Narnii
     • Silvester v Narnii

     • ...pre tých, ktorí by tento večer chceli stráviť s nami... 

      Stretneme sa o 19:00 v budove Rest time a strávime spolu neformálny čas plný hier, rozhovorov a dobrého jedla :)

      Vstupenkou je aspoň "kúsok" občerstvenia a zabalený darček - drobnosť, ktorá poteší niekoho iného v spoločnej "balíčkovej" hre.

      Tešíme sa smiley

      Vaša Narnia

    • Spoločné raňajky
     • Spoločné raňajky

     • Ak ste vo štvrtok 3.12. náhodou nestíhali a hladní vyrazili so svojimi deťmi z domu, určite ste mali namierené do Orange class A. Rodičov našich prváčikov sme pozvali na spoločné raňajky. Takto netradične sme chceli stráviť neformálny čas a navzájom sa lepšie spoznať.  Sme veľmi radi, že viacerí rodičia prijali pozvanie a štedro obsypali školské lavice rôznymi dobrotami. Deti, rodičia a učitelia tak mohli spoločne budovať vzťahy pomocou hry, jedla, fotiek ktoré sa prezentovali či ukážkou spoločného čítania.

      Touto cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať za ochotu rodičov prísť a pomôcť s prípravou spoločných raňajok. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume

    • Skromnosť a dávanie
     • Skromnosť a dávanie

     • Touto hodnotou žijeme v Narnii posledný mesiac v tomto kalendárnom roku. Účel je zámerný. Je to mesiac, kedy slávime viacero sviatkov, učíme sa nemyslieť len na seba a obdarúvame druhých...

      Nebolo tomu inak ani v našej „rozprávkovej“ Narnii.

      Deti sa už veľmi tešia na Vianoce, darčeky...lenže predtým, ako niečo dostanú, musia sa niečoho vzdať. A verte, či neverte, väčšina s tým problém nemala. S radosťou sa zapojili do projektu Úsmev ako dar a obdarovali deti, ktorým nebolo dopriate. Aj keď nás nenavštívil naozajstný Mikuláš, aj tak sme sa ním na chvíľu stali my sami – s radosťou sme sa podelili s tým, čo sme dostali a nielen to...Stali sme sa na chvíľu Mikulášom našim drahým dôchodcom zo zboru Cirkvi bratskej. Strávili sme spolu nádherné dopoludnie plné radosti z vystúpení detí a dobrôt.

      ...a predsa to nie je ešte všetko...čaká nás Vianočný dom, náš tvorivý festival, plný bohatého programu, na ktorý aj Vás srdečne pozývame.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami

    • Wonder day - Láska a úcta k sebe
     • Wonder day - Láska a úcta k sebe

     • Že v zdravom tele by mal naozaj bývať zdravý duch a naopak, sme sa presvedčili na ďalšom Wonderday, ktorý sa v našej škole uskutočnil koncom novembra. Pekným a poučným divadielkom „O stratenej zubnej kefke“, sme si pripomenuli tému zdravých zúbkov, ktorú nám potom ešte bližšie na triedach predstavila pani zubárka. Dozvedeli sme sa, ako sa správne o zúbky starať a kde všade okolo nás sa nachádza cukor, ktorému sa treba radšej vyhýbať. Rovnako poučná a zaujímavá bola aj prednáška o zdravej výžive jedného z našich rodičov. Dozvedeli sme sa tiež, že milovať seba samého je rovnako veľmi dôležité, ako milovať svojho blížneho. A našu trpezlivosť a empatiu sme si mohli dokonale preveriť pri „štrajkovaní“ techniky, ktorá nás tentokrát trošku potrápila. Viac vo fotoalbumesmiley

    • Narnijský olympijský festival detí a ich rodičov
     • Narnijský olympijský festival detí a ich rodičov

     • Minulý týždeň bol pre naše decká zaujímavý nielen preto, že mali "predĺžené prázdniny," ale aj preto, že na ne odchádzali plné dojmov, radosti a veríme, že aj v športovom nasadení.
      Štvrtok, piatok a sobota totiž patrili v našej škole športu, deťom a ich rodičom. Deti z 1. a 2. stupňa mali možnosť zapojiť sa, v rámci svojej kategórie, do rôznych športových disciplín. Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov aj celých tried.
      Deti sa naozaj veľmi snažili, rovnako ako aj ich rodičia dopoludnia v sobotu na spoločných turnajoch a štafetových hrách. 
      Vyhrať, ako to už býva, nemohol však každý. Každý si však zaslúžil sladkú odmenu :)
      Víťazi získali diplom a medailu priamo od našej zlatej olympioničky - Nasti Kuzminovej, ktorá nás poctila svojou prítomnosťou. Najšportovejšou triedou na 1. stupni sa stala trieda Yellow class a na 2. stupni trieda Further up.
      Blahoželáme však každému, kto sa zapojil, snažil a podal maximum zo svojich možností. Hlavne, že sme sa spolu dobre zabavili. O tom svedčí aj naša fotogaléria. Nech sa páči nahliadnuť.  
  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom