• Prestup do vyšších ročníkov

    • Milí rodičia,

     od septembra 2018/19 môžeme prijať nových žiakov len do 5. a 9. ročníka (súčasných štvrtákov a ôsmakov). Počet žiakov v ostatných triedach je v tomto čase naplnený.

     V prípade záujmu o iné ročníky nás prosíme kontaktujte mailom na adrese: martina.polohova@narniabb.sk. Mená Vašich detí si zapíšeme do zoznamu čakateľov a v prípade, že sa nám uvoľní miesto, Vás budeme kontaktovať. 

     Aktivity pre rodičov a žiakov, ktorí majú záujem o prestup do 5. alebo 9. ročníka

     Dátum

     Čas

     Aktivita

     Bližší popis

     28. máj

     8:00 – 9:30 hod.

     Stretnutie rodičov s vedením školy, prehliadka školy

     Diskusné stretnutie rodičov s vedením školy a zástupcami rodičov súčasných žiakov. Cieľom stretnutia je predstaviť školu a zodpovedať otázky rodičov.

     29. máj

     7:45 – 16:00 hod.

     Deň v triede

     Žiaci majú možnosť stráviť hodinu, niekoľko hodín alebo celý deň v triede a v ŠKD. Podmienkou je príchod o 7:45, keďže v tom čase trávi každá trieda úvod do vyučovania s triednym učiteľom a je tu prirodzený priestor na zoznámenie sa.

     30. máj

     8:15 – 10:30

     Rozdielové testy zo SJL, MAT a ANJ

     Žiaci si podľa ročníkov napíšu test, v ktorom budú úlohy z týchto troch predmetov.

     Rozhodnutie o prijatí / neprijatí zverejníme na internetovej stránke a mailom do 4. júna 2018.

      

     Dôležité informácie

     Prosíme rodičov, aby prostredníctvom online formulára prihlásili svoje dieťa na „Deň v škole“, aby sme mali prehľad o počte žiakov a ročníkoch, do ktorých by ste svoje deti radi prihlásili.

     „Stretnutie s vedením školy“ a „Deň v škole“ sú aktivity bez poplatku, avšak cena za účasť na rozdielových testoch  je 10 eur.

     Účasť zákonného zástupcu na rozdielových testoch je nevyhnutná aspoň na krátky čas z dôvodu vypísania dokumentácie. Na rozdielové testy si, prosíme, prineste občiansky preukaz, kópiu rodného listu dieťaťa a jeho vysvedčenia z predchádzajúcich dvoch ročníkov.

     Ďakujeme a vážime si váš záujem.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so Spear Head (deviataci)
  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe