Navigácia

Kontakty

Základná škola Narnia
Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica

Tel.: 048 / 381 10 27
Email: info@narniabb.sk

IČO: 42002931
DIČ: 2022232212

Rozšírené vedenie školy

PaedDr. Martina Polohová,
riaditeľka, uč. ANJ, NCB
riaditelka@narniabb.sk, 0915 825 360

Slavomír Poloha, M. Div.,
zástupca zriaďovateľa, uč. NCB
slavo.poloha@narniabb.sk, 0917 843 583

Ing. Andrej Cimerman
manažér školy (zástupca pre nepedagogickú oblasť školy)
manazer@narniabb.sk, 0907 211 266

Mgr. Katarína Babjáková,
zástupkyňa riaditeľky pre ped. oblasť školy, učiteľka VYV, PVY, SEE
zastupkyna@narniabb.sk, 0917 965 730

PaedDr. Andrea Podhorská
zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň, uč. SJL
zastupkyna2@narniabb.sk, 0908 477 445

Mgr. Zuzana Gallová
vedúca oblasti špeciálnych potrieb a poradenstva, výchovný a kariérny poradca
zuzka.gallova@narniabb.sk, 0914 390 900 

 

Vedúci vzdelávacích oblastí

Mgr. Zuzana Brhlíková
vedúca metodického združenia 1. stupňa, učiteľka 1. stupňa
zuzana.brhlikova@narniabb.sk, 0917 176 898

Mgr. Beáta Černáková,
metodická vedúca pre oblasť ANJ na 1. stupni
bea.cernakova@narniabb.sk, 0917 965 726

Mgr. Marek Golian
koordinátor informatizácie, uč. GEO, DEJ, INF
marek.golian@narniabb.sk, 0907 412 841

Mgr. Katarína Krišková,
metodická vedúca pre oblasť matematiky na 1. stupni
katka.kriskova@narniabb.sk, 0902 617 432

Mgr. Viera Mondzo
vedúca VZO Cudzí jazyk a komunikácia, uč. ANJ, HUV
vierka.mondzo@narniabb.sk, 0908 922 511

RNDr. Mária Petrejčíková, PhD.
vedúca VZO MAT a FYZ, uč. MAT 
majka.petrejcikova@narniabb.sk, 0917 965 735

Mgr. Margaréta Schabjuková
vedúca VZO Človek a príroda, uč. BIO, CHE a GEO
megy.schabjukova@narniabb.sk, 0917 965 736

Mgr. Ladislav Uličný,
vedúci VZO Zdravie a pohyb, čiteľ MAT aTSV
laci.ulicny@narniabb.sk, 0948 178 277

Edita Uličná, M.A.
koordinátor voľného času pre 2. stupeň, uč. NCB, TSV
edita.ulicna@narniabb.sk, 0903 795 957

 

Ďalší pedagogickí zamestnanci

Zachary Burke
zahraničný lektor
zack.burke@narniabb.sk, 0917 965 740

Zuzana Búciová
pedagogická asistentka
zuzka.buciova@narniabb.sk, 0948 477 250

Mgr. Miroslava Dudková,
vychovávateľka, NCB
mirka.dudkova@narniabb.sk, 0910 195 473

Mgr. Jana Galicová
vychovávateľka
jana.galicova@narniabb.sk, 0917 965 733

Mgr. Zuzana Golianová
vychovávateľka, uč. NEJ a NCB
zuzka.golianova@narniabb.sk, 0907 528 709

Kate Annabel Goodson
zahraničná lektorka
kate.goodson@narniabb.sk, 0917 965 739

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
uč. NCB
danka.hanesova@narniabb.sk

Mgr. Jana Hankovská
uč. RUJ
janka.hankovska@narniabb.sk

Mgr. Hedviga Klinková
uč. ANJ, vychovávateľka
hedka.klinkova@narniabb.sk, 0918 395 927

Mgr. Veronika Kosťovová
pedagogický asistent
veronika.kostovova@narniabb.sk

Ing. Ľubomír Krupa
vychovávateľ, uč. INF, INV
lubo.krupa@narniabb.sk0904 905 391

Mgr. Martina Kyšková
uč. 1. stupeň
martina.kyskova@narniabb.sk, 0917 862 097

Mgr. Miriam Lakatošová
uč. SJL
miriam.lakatosova@narniabb.sk, 0905 963 142.

Mgr. Jana Macková
uč. NEJ
janka.mackova@narniabb.sk, 0908 817 681

Mgr. Lucia Mártonová
uč. 1. stupeň
lucia.martonova@narniabb.sk, 0903 686 990

Mgr. Jana Minarovičová
uč. 1. stupeň
jana.minarovicova@narniabb.sk, 0949 518 535

Mgr. Martin Moravčík
učiteľ TSV a vychovávateľ 1. stupeň
martin.moravcik@narniabb.sk, 0907 120 909

Mgr. Zuzana Palková
vychovávateľka, NCB
zuzana.palkova@narniabb.sk, 0907 318 995

Ing. Jana Patterson
uč. ANJ a HUV, muzikály v ANJ
janka.patterson@narniabb.sk, 0917 965 728

Mgr. Monika Perecárová
uč. I. stupeň
monika.perecarova@narniabb.sk, 0911 137 085

Mgr. Martina Pisarčíková
uč. I. stupeň
matka.pisarcikova@narniabb.sk, 0905 366 175

Mgr. Jana Pisarovičová
uč. I. stupeň
janka.pisarovicova@narniabb.sk, 0905 413 085

Mgr. Johana Potoček
uč. VYV, VYU, FYZ, TCH
johana.potocek@narniabb.sk, 0905 557 400

Mgr. Wendi Rumbold
zahraničná lektorka pre 1. ročník
 

Bc. Martina Rusnáková
vychovávateľka
martina.rusnakova@narniabb.sk, 0917 176 897

Nataša Řeháková
vychovávateľka
natasa.rehakova@narniabb.sk, 0917 965 738

Mgr. Annamária Ťažárová
učiteľka ANJ a HUV
annamaria.tazarova@narniabb.sk, 0914 229 069

 

Nepedagogickí pracovníci

Ingrid Huráková
sekretariát, vrátnica, upratovanie
inga.hurakova@narniabb.sk, 0940 322 888

Erika Masariková
účtovníčka
erika.masarikova@narniabb.sk, 0907 880 630

Peter Medveď
správca areálu
peter.medved@narniabb.sk, 0903 530 134

Ing. Ingrid Michačová
vedúca školskej jedálne, sekretariát
jedalen@narniabb.sk, 0917 965 734

Alena Plavcová,
sekretriát a vrátnica
alena.plavcova@narniabb.sk, 0917 965 737

 

Príspevky rodičov:

číslo účtu vo VÚB:  SK11 0200 0000 0022 0743 1659​
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku)
Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)

pozn.: D=deň, M=mesiac, R=rok

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  • 048 381 10 27

Fotogaléria