Navigácia

Záujmová činnosť

Ponuka krúžkov ZŠ Narnia v šk. roku 2017/18

Názov krúžku

Cieľ

 

Čas

Vedúci

Cena

 

 

 

 

 

001

Hudobno-dramatický krúžok

v ANJ pre

GC A

GC B                                              

ANIMALS – nácvik a dramatizácia, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

Pondelok

GC A

13:30-14:30hod

GC B

14:30-15:30 hod

Janka Patterson

6 eur s ČV / mesiac, 
8 eur bez ČV / mesiac

 

za september:

5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

002
Hudobno -dramatický krúžok v ANJ

pre

YC A

YC B

ONE FISH, TWO FISH ( 1.pol.)

GO, DOG, GO! ( 2.polr. )

 

Nácvik a dramatizácia príbehu, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

Streda

12:45 – 13:45 hod

Janka Patterson

Beatka Černáková

6 eur s ČV / mesiac, 
8 eur bez ČV / mesiac

 

za september:

5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

003

It´s Story Time

                                           

Objavovanie príbehov, tiché aj hlasné čítanie v Anj.

Štvrtok

14:00-15:00 hod

 

prvá skupina

30 minút

 

druhá skupina

30 minút

Mgr. Klinková Hedka

2 eurá / 30 min.

 

 

 

 

 

004

Hudobno-dramatický krúžok v ANJ

pre

BC A

BC B

Šťastný princ ( 1. pol. )

Punchinello ( 2. pol. )

Streda

14:00-15:00 hod

Janka Patterson

6 eur s ČV / mesiac, 
8 eur bez ČV / mesiac

 

za september:

5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

005

Háčik, ihla, korálka

Háčkovanie, výroba korálkových doplnkov, náramkov, trochu štrikovania, výroba pletených vecičiek.

 

Streda

15:05-16:05 hod

 Mgr. Veronika Kosťovová

4 eurá za mesiac

Za september:

2 eurá

006

Muzikál

Pre žiakov II.st.

MALÝ PRINC

Utorok

14:00 – 15:00 hod

Janka Patterson

6 eur s ČV / mesiac, 
8 eur bez ČV / mesiac

 

za september:

5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

007

IMPACT

detský spevácky krúžok
 

Základy speváckej techniky, experimentovanie s vlastným hlasom, rozvoj hudobného vnímania prevažne kresťanských piesní

Pondelok

14:15-15:15 hod

Mgr. Mondzo Vierka

4 eurá / mesiac
za september:

2 eurá

008 Pohybovo – orientačné hry v prírode

Základy pohybovej činnosti detí s prepojením na trénovanie základných orientačných schopností.

 

Utorok

14:30-16:00 hod.

Igor Patráš, jr.

6 eur za mesiac

-od októbra

 

009

Základy šachu

Pre začiatočníkov základy, pre pokročilých rozvíjanie stratégie hry.

Piatok

15:00-16:00 hod.

 

 

Bc. Lovčičan Peter

4 eurá za mesiac

za september:

2 eurá

010

Všeobecná pohybová príprava s 

FIT-KIDS

Rozvoj pohybovej zručnosti, pohybové hry s prvkami atletiky, športovej gymnastiky, cvičenia na flexibilitu a posilňovanie stabilizačného systému

Pondelok

1.Skupina

( 14:30-15:30  )

2.skupina

(15:30-16:30 )

Tréneri FID-KIDS

15 eur

- od októbra

011
Futbal

1.-2. ročník

Nácvik, stratégia hry a tímová práca.

Štvrtok

13:35-14:30 hod

Mgr. Moravčík Martin

7 eur bez CVČ

5 eurá s CVČ za mesiac

za september:

4 eurá bez CVČ

3 eurá s CVČ

012

Moderná gymnastika

Gymnastické cvičenia so švihadlami, obručou, kužeľmi, stuhou, cvičenia pri hudbe s využitím prvkov tanca a akrobacie

Utorok

1.-2. ročník

13:35-14:30 hod

 

Piatok

3.-4.ročník

14:00-15:00 hod

 

Mgr. Valentová Helena

7 eur bez CVČ

5 eurá s CVČ za mesiac

za september:

4 eurá bez CVČ

3 eurá s CVČ

013
Futbal

3.-4. ročník

Nácvik, stratégia hry a tímová práca.

Piatok

15:00-16:00 hod

Patrik Palider

7 eur bez CVČ

5 eurá s CVČ za mesiac

za september:

4 eurá bez CVČ

3 eurá s CVČ

0014
Florbal

Príprava a nácvik herných činností, stratégie a spolupráce v tomto športe, zameranie na tréning a rozvoj športovej zdatnosti.

Streda

1.skupina

14:00-15:00

 

2.skupina

15:00-16:00 hod

 

Mgr. Uličná Edit

7 eur bez CVČ

5 eurá s CVČ za mesiac

za september:

4 eurá bez CVČ

3 eurá s CVČ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  • 048 381 10 27

Fotogaléria