• Ponuka krúžkov ZŠ Narnia v šk. roku 2018/19

    • Názov krúžku

     Cieľ

      

      

     Čas

     Vedúci

     Cena

      

      

      

      

      

     001

     Hudobno-dramatický krúžok

     v ANJ pre

     BC A

     BC B

     ANIMALS – nácvik a dramatizácia, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

     Utorok

     BC B

     13:15-14:150hod

     BCA

     14:15-15:15 hod

     Ing. Patterson Janka

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     002
     Hudobno -dramatický krúžok v ANJ

     pre

     GC A

     GC B

     ONE FISH, TWO FISH ( 1.pol.)

     GO, DOG, GO! ( 2.polr. )

      

     Nácvik a dramatizácia príbehu, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

     Štvrtok

     GC B

     12:45 – 13:45 hod

     GC A

     13:35-14:20

     Ing. Patterson Janka

      

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     003

     Bábkové divadlo v ANJ

     Pre štvrtákov

      

     Nácvik správnej techniky a hry s dlaňovou bábkou, výroba vlastnej bábky, kulís,  nácvik dialógov a piesní v anglickom jazyku.

     Streda

     14:30-15:30 hod

     Mgr. Černáková Beatka

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

      

      

      

      

      

     004

     Ja        matematiku

      

      

     Zábavnou a hravou formou priblížiť deťom matematiku. Hlavolamy, rébusy, mate-hádanky.

      

     Utorok

     14:30-15:30 hod

     Mgr. Krišková Katka

     5 eur za mesiac

      

     za september:

     3 eurá

     005

     Háčik, ihla, korálka

     Háčkovanie, výroba korálkových doplnkov, náramkov, trochu štrikovania, výroba pletených vecičiek.

      

     Pondelok

      1. skupina

     15:00-16:00 hod

      

     Štvrtok

     2.skupina

     15:00-16:00 hod

      Mgr. Veronika Kosťovová

     5eur za mesiac

      

     za september:

     3 eurá

     006

     Základy šachu

     Pre začiatočníkov základy, pre pokročilých rozvíjanie stratégie hry.

     Piatok

     15:00-16:00 hod.

      

      

     Bc. Lovčičan Peter

     5 eur za mesiac

      

     za september:

     3 eurá

     007

     Vedecké „vylomeniny“

     Bádateľské aktivity ( objavovanie, skúmanie ) z oblasti FYZ, BIO, CHE.

     Pondelok

     1. Skupina 

     14:30-15:30

     Utorok

     2. Skupina 

     14:30-15:30

     Mgr. Rovňanová Slávka

     5 eur za mesiac

      

     za september:

     3 eurá

      

      

      

      

      

     008

     Programovanie

     Základy programovania a vytváranie PC stratégií.

     Streda

     1. Skupina 

     14:00-15:00

     2. Skupina

     15:00-16:00

      

     T. Šipőcz

     5 eur za mesiac

      

     za september

     3 eurá

     009

     Buď „FIT“

     Cvičenie s vlastnou váhou
     - Intervalové cvičenie TABATA
     - Cvičenia na core a formovanie Flowin - cvičebná podložka na precvičovanie
     - Rozvoj kondície a sily ideálny pre dievčatá v danom veku

     Pondelok

     14:45-15:45 hod

     Trénerka

      FIT-KIDS

     15 eur za mesiac

     ( od októbra )

     010

     Všeobecná pohybová príprava s 

     FIT-KIDS

     Rozvoj pohybovej zručnosti, pohybové hry s prvkami atletiky, športovej gymnastiky, cvičenia na flexibilitu a posilňovanie stabilizačného systému

     Pondelok

     1.Skupina

     ( 13:50-14:50)

     2.skupina

     (15:00.16:00 )

      

     Tréneri FID-KIDS

     15 eur

     - od októbra

     011
     Futbal

     1.-2. ročník

     3.-4. ročník

     Nácvik, stratégia hry a tímová práca.

     Štvrtok

     3.-4. roč.

     14:30-15:30 hod

      

     Piatok

     1.-2. ročník

     14:30-15:30 hod

      

     p. J. Golian

     7 eur bez CVČ

     5 eur s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CV

     012

     Moderná gymnastika

     Gymnastické cvičenia so švihadlami, obručou, kužeľmi, stuhou, cvičenia pri hudbe s využitím prvkov tanca a akrobacie

     Štvrtok

     13:35-14:30 hod

     Mgr. Valentová Helena

     7 eur bez CVČ

     5 eur s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

     0013
     Florbal

     Príprava a nácvik herných činností, stratégie a spolupráce v tomto športe, zameranie na tréning a rozvoj športovej zdatnosti.

     Streda

     1.skupina

     14:00-15:00

      

     2.skupina

     15:00-16:00 hod

      

     Mgr. Uličná Edit

     7 eur bez CVČ

     5 eurá s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom