Navigácia

Hodnoty mesiaca

Láska a úcta k druhým

Na Celebration sme ukončili tému Láska a úcta k druhým. Rozprávali sme sa o dvoch typoch ľudí o ,,budovateľoch“, ktorí povzbudzujú ľudí vo svojom okolí, dávajú im komplimenty, sú láskaví a milí, pomáhajú, rešpektujú, pomôžu a vypočujú a o ,,buldozéroch“, ktorí kritizujú, používajú kruté slová, zraňujú iných, ubližujú.

Kým som ja pre iných? Budovateľom, alebo buldozérom?

Pravda je taká, že každý z nás je niekedy budovateľ a niekedy buldozér.

Každý jeden deň sa môžem rozhodnúť, ako sa dnes chcem správať voči druhým ľudom, či sa budú v mojej prítomnosti cítiť šťastní, alebo mizerne.

Ako môžem byť budovateľom?

Zlatým pravidlom, môže byť pre nás jeden verš z Biblie:

,,všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7, 12)

 

Prajem nám všetkým, aby v nás víťazil budovateľ, aby sa ľudia v našej prítomnosti vždy cítili prijímaní a milovaní.


Láska a úcta k Bohu

V piatok 6. 10. 2017 sme na celom prvom stupni oslávili a ukončili našu druhú tohtoročnú tému - Láska a úcta k Bohu. 

Celou školou sa ozýval spev piesní, pri ktorých nás doprevádzala pani učiteľka Zuzka s deťmi, ktoré nás naučili ukazovačky. Taktiež nás obohatili scénkou s múdrym posolstvom. V neposlednom rade odznelo aj poďakovanie nášmu Pánovi. Do tried sme sa vrátili plní radosti a chuti robiť radosť nielen našim rodičom, ale aj pánu Bohu.


Hranice

prvá Celebration v tomto školskom roku patrila hraniciam. Rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité rešpektovať hranice - pravidlá v našej škole, ale aj mimo nej, či je ľahšie a múdrejšie kráčať po širokej ceste - kde si robím čo chcem, alebo po úzkej ceste, ktorá je možno ťažšia, ale vedie do cieľa, ktorým je nebo. 

Pre prváčikov si naši druháci, tretiaci a štvrtáci pripravili konkrétne pravidlá, ktoré im predviedli v triedach.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  • 048 381 10 27

Fotogaléria