Navigácia

Mimoškolské výsledky žiakov

2014/2015

Výsledky Testovania 9

 

matematika  

slovenský jazyk

Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

52,68 %

62,58%

 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

76,54 %

72,32 %

Percentil našej školy  

98,34                     

90,90

(percentil ukazuje koľko % škôl skončilo v hodnotení za našou školou)

 

Výsledky KOMPARO 4

Predmet / Oblasť testovania

Naša škola

Celoslovenský priemer

Percentil (percento škôl v celej SR, ktoré mali horší výsledok ako naša škola

Slovenský jazyk

82,6%

59,8%

97,1%

Matematika

87,1%

64,6%

98,1%

Vlastiveda

81,9%

64,8%

92,8%

Prírodoveda

92,0%

75,6%

97,1%

Všeobecné študijné predpoklady

77,1%

59,6%

95,7%

 

Predmetové olympiády

 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Nepostupová súťaž

1.

2.

3

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Anglický jazyk

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Geografia

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

1

1

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

Počet ocenení

6

 
Žiaci, ktorí získali ocenenia:

ANJ

Elizabeth A. Patterson, VII.A - KK - 3. miesto

Dejepis

Andrej Šajgal, IX.A - OK 1. miesto

Miroslav Rosputinský, VII.A - OK 3. miesto

Biológia

Oliver Poloha, VI.A - NS 1. miesto

Daniela Vajdová, VII.A - NS 2. miesto

Geografia

Miroslav Rosputinský, VII.A - OK 2. miesto

 

Športové súťaže

 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Nepostupová súťaž

1.

2.

3

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Atletika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

Šach

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

 

Počet ocenení

4

 
Žiaci, ktorí získali ocenenia:

Atletika:

Matej Krestianko, VIII.A - NS 2. miesto

Anežka Krestianková, VI.A - NS 2. miesto

Šach

Katarína Bálintová - VI.A - KK 2. miesto

Tomáš Lovčičan - III.A - KK 3. miesto

 

Umelecké súťaže

 

Počet súťaží

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Nepostupová súťaž

1.

2.

3

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Umelecký prednes

2

xx

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Spev, hra na hud. nástroji

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

2

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Počet ocenení

6

 

Žiaci, ktorí získali ocenenia:

Umelecký prednes

Natanael Poloha, VIII. A - 1.miesto OK, 1.miesto KK

Katarína Bálintová, VI.A - 1. miesto OK, 3. miesto KK

Ján Marček, III.A - 2. miesto OK

Spev

Ján Marček, III.A - 3. miesto OK

 

Vedomostné súťaže

 

Počet súťaží

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Nepostupová súťaž

1.

2.

3

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Anglický jazyk

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Počet ocenení

2

 

Žiaci, ktorí získali ocenenie:

Elizabeth A. Patterson, VII.A - NS 1. miesto

Viktória V. Durová, IX.A - NS 1. miesto

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  • 048 381 10 27

Fotogaléria