• 2016/17

    •  

     Výsledky testovania čitateľskej gramotnosti deviatakov (Štátna školská inšpekcia)

     Procesy porozumenia

     ŠKOLA

     KRAJ

      

     SR

      

     Vyhľadávanie explicitných informácií

     92,95%

     86,90%

     87,42%

     Vyhľadávanie implicitných informácií

     83,33%

     75,62%

     75,45%

     Integrácia a interpretácia myšlienok

     53,85%

     43,44%

     44,00%

      

     Výsledky TESTOVANIA 9

      

     Matematika

     Slovenský jazyk

     Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

     56,4%

     61,2%

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     87,7%

     81,9%

     Percentil našej školy  

     99,9%

     99,6%

     (percentil ukazuje, aké percento škôl na Slovensku malo výsledok nižší ako naša škola)

      

     V testovaní 9 získali deviataci našej školy 2. miesto z matematiky a 6. miesto zo slovenského jazyka medzi všetkými školami na Slovensku s počtom hodnotených žiakov nad 15.

     Výsledky TESTOVANIA 5

      

     Matematika

     Slovenský jazyk

     Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

     62,3%

     63,1%

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     85,2%

     75,5%

     Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     22,9

     12,4

     (percentil, t.j. percento škôl s nižším výsledkom ako je náš, pri tomto testovaní vyrátaný nebol.)

           

     Výsledky KOMPARO 8

     Predmet / Oblasť testovania

     Naša škola

     Celoslovenský priemer

     Percentil (percento škôl v celej SR, ktoré mali horší výsledok ako naša škola)

     Poradie v regióne

     Slovenský jazyk

     61,7%

     54,0%

     87,0%

     1.

     Matematika

     86,5%

     60,0%

     99,8%

     1. 

     Dejepis

     66,3%

     46,2%

     96,7%

     2.

     Fyzika

     86,5%

     54,9%

     99,8%

     1. 

     Všeobecné študijné predpoklady

     86,5%

     54,9%

     99,8%

     1.

      

      

     Predmetové olympiády

      

     Zapojenosť

      

      

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Anglický jazyk

     A

     x

      

     x

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

     Pytagoriáda

     A

      

      

     xx

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     1

     0

     1

     0

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Počet ocenení

     5

                                        

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     Johanna Ličková (VI.A) – ANJ, 1.m. okresné kolo, 1. miesto krajské kolo, úspešný riešiteľ celoslovenské kolo

     Vera Perecárová (XI.A) - ANJ 3.m. okresné kolo

     Dávid Cimerman (VII.A) – Pyt. 3.m. okresné kolo

     Barbora Gajdošová (V.A) – Pyt. 3.m. okresné kolo

      

     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Atletika

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xxx

     xxx

     xxxx

     Šach

     1

     xx

     x

      

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

     Spolu

      

     2

     1

     0

     0

     0

     1

     0

     0

     0

     3

     3

     4

     Počet ocenení

     14

                                              

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     K. Bálintová, šach 1.m. OK

     T. Lovčičan, šach 2.m. OK

     K. Bálintová a T. Lovčičan, šach 1.m. OK

     T. Lovčičan a L. Trubianska, šach 3.m. KK

     A. Krestianková, atletika 1.m. a 3.m.

     S. Chrienová, T. Skačan, Z. Guštafíková, V. Poloha, R. Barková, M. Gallas, E. Patrášová, M. Duraj - atletika

      

     UMELECKÉ SÚŤAŽE

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Umelecký prednes

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Literárna tvorba

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dráma/muzikál

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Výtvarné umenie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xxxx

      

     xxxx

     Spev, hra na hud. nástroji

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

      

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     0

     0

     0

     4

     0

     4

     Počet ocenení

     8

                                              

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     F. Brhlík, výtvarná súťaž 3.m NS

     Z. Guštafíková, výtvarná súťaž 1.m. NS

     M. Duraj, výtvarná súťaž, mimoriadna cena NS

     V. Perecárová – výtvarná súťaž, mimoriadna cena NS

     E. Hollá – spev 3.m., NS

     S. Šobrová – spev 3.m. NS

     H. Precárová – spev 3.m. NS

     J. Rumbold – spev a hra na hudobný nástroj, mimoriadna cena NS

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom