• Naše motto:
   • "Choď stále vyššie a stále viac dovnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej." C.S.Lewis, Kroniky Narnie
   • V Základnej škole Narnia sa snažíme o vyváženosť výchovy a vzdelávania detí.
   • Kresťanské hodnoty
   • "Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Galatským 5,22-23
   • Škola plná angličtiny
   • Slovenskí učitelia a americkí lektori, muzikál a iné aktivity v anglickom jazyku.
   • Tradičné aj moderné vyučovacie metódy
   • SFUMATO, Hejného matematika, Objavné učenie, Konštruktivizmus, Comenia Script
   • Škola s misijným zameraním
   • „…vo vašom svete mám iné meno. Preto ste sa dostali do Narnie.. Vďaka tomu, že ste ma spoznali v Narnii, ma môžete spoznať aj vo vašom skutočnom svete.“ Aslan (Kroniky Narnie)
     • Ži a nechaj žiť

      Dňa 25. 5. sa naši dobrovoľníci vybrali pomáhať na akciu Ži a nechaj žiť. Bola to opäť jedna super akcia pre deti s autizmom. Naši druhostupniari, spolu s našimi absolventmi, učiteľmi, aj jednou našou maminou (ďakujeme Danka) pomáhali pri súťažiach, maľovaní na tvár, streľbe, občerstvení, varení gulášu, či príprave palaciniek. No najviac pre nich znamenala možnosť stráviť pár chvíľ s rodičmi a deťmi, ktoré to majú v živote trochu ťažšie, než oni sami. Bolo zaujímavé sledovať, že sa aj v tomto veku vedia zamerať na druhých a môžu byť tými, čo prinesú do ich života trochu radosti.Ďakujem, boli ste skvelí!

     • Čistota srdca a mysle

      „Jediná cesta do kráľovstva, vedie cez Ježiša. Tak poďme všetci tadiaľto, nech môžme žiť s Bohom..“ aj takýmito slovami sa koncom marca ozývala naša chodba na 1.stupni, kde sme sa všetci stretli, kvôli slávnostnému ukončeniu témy – ČISTOTA SRDCA A MYSLE. Spoločne s triedou YCB sme si pripomenuli, ako sa za nás veľmi Pán Ježiš obetoval, keď zomrel na kríži, aby nás navždy vykúpil z našich hriechov a očistil naše srdcia. Bez nášho rozhodnutia to však nejde a preto sa viacerí z nás mohli, vďaka modlitbe p.uč.Janky, vydať touto neľahkou cestou odpustenia, pokory a znovuzrodenia...

    • Úžasné výsledky našich ôsmakov v celoslovenskom meraní
     • Úžasné výsledky našich ôsmakov v celoslovenskom meraní

      Naši narnijskí ôsmaci Seven Islands dosiahli v celoslovenskom meraní Komparo 8 vynikajúce výsledky zo všetkých testovaných predmetov. V banskobystrickom regióne boli prví vo všetkých predmetoch a v celoslovenskom porovnaní dosiahli zo všetkých predmetov percentil vyšší ako 98 %.

      Žiakom a učiteľom gratulujeme a tešíme sa s nimi!

  • Jedálny lístok

   • Pon22. 07.
   • Nevarí sa
   • Uto23. 07.
   • Nevarí sa
   • 2 % pre Narniu

   • Aj tento rok nás môžete podporiť 2 % z Vašich daní. 

    Viac informácii získate na tomto odkaze.

    ĎAKUJEME!

  • Zvonenia

   Pondelok 22. 7. 2019
  • Fotogaléria

   • Rozlúčka so Spear Head (deviataci)
   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Jedálny lístok

   • Pondelok22. 07.
   • Zatvorené
   • Utorok23. 07.
   • Zatvorené
  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so Spear Head (deviataci)
  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe