• Naše motto:
   • "Choď stále vyššie a stále viac dovnútra. Čím ďalej takto zájdeš, tým väčšie veci objavíš. Každá vec je vo vnútri väčšia ako všetko okolo nej." C.S.Lewis, Kroniky Narnie
   • V Základnej škole Narnia sa snažíme o vyváženosť výchovy a vzdelávania detí.
   • Kresťanské hodnoty
   • "Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Galatským 5,22-23
   • Škola plná angličtiny
   • Slovenskí učitelia a americkí lektori, muzikál a iné aktivity v anglickom jazyku.
   • Tradičné aj moderné vyučovacie metódy
   • SFUMATO, Hejného matematika, Objavné učenie, Konštruktivizmus, Comenia Script
   • Škola s misijným zameraním
   • „…vo vašom svete mám iné meno. Preto ste sa dostali do Narnie.. Vďaka tomu, že ste ma spoznali v Narnii, ma môžete spoznať aj vo vašom skutočnom svete.“ Aslan (Kroniky Narnie)
     • Rest time outdoor

      V sobotu 24.4. bol prvý tohtoročný Rest time outdoor. Bol výnimočnejší, než tie predošlé, nakoľko sme medzi nami po prvýkrát privítali našich nových priateľov z Ukrajiny. Počasie nám prialo, spoznali sme hrad Šomošku, kamenné more, aj vodopád. Pre mnohých to bol - po často dramatickom a smutnom odchode z domova - prvý krásne prežitý deň. Verím, že nebol posledný. Už 22. 5. poobede sa spoločne vyberieme na Španiu dolinu.

    • Modlime sa za mier
     • Modlime sa za mier

      Milí priatelia Narnie,

      všetci veľmi citlivo prežívame situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Viacerí z nás máme obavy o budúcnosť. Žiaci chodia s otázkami, či bude vojna aj u nás, či ich ocko bude musieť ísť bojovať. V tejto súvislosti sme pre žiakov II. stupňa zorganizovali spoločný opening, na ktorom sme sa veľmi citlivo snažili vysvetliť, čo sa práve deje a zároveň žiakov upokojiť, že v súčasnosti nám nehrozí žiadne vojnové nebezpečenstvo. Zároveň sme vyjadrili našu spolupatričnosť s našimi ukrajinskými, ale aj ruskými priateľmi. Pretože nemôžeme zabúdať na to, že väčšina ľudí na oboch stranách si vojnu neželá a že naši ruskí kamaráti, ktorých máme medzi sebou nijakým spôsobom nemôžu za to, ako sa rozhodol nejaký politik v ich rodnej krajine. Naopak, aj oni sa boja, pretože majú tam niekde ďaleko svojich milovaných príbuzných, ktorí prežívajú veľmi ťažké časy. Preto vyzývame vše

  • Jedálny lístok

   • Št30. 06.
   • Nevarí sa
  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 6. 2022
   • Rest Time a Rest Time Outdoor

   • O našich pripravovaných outdoorových aktivitách sa dozviete na tomto odkaze.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Štvrtok30. 06.
   • Zatvorené
   • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2 97404 Banská Bystrica Slovakia
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje