• 2 % pre Narniu

    • Milí rodičia a priaznivci našej školy.

     Chceme vám úvodom poďakovať za vašu neustálu a rastúcu podporu pre našu školu v rôznych oblastiach. Každoročne, v období daňových priznaní a ročných zúčtovaní, máme už tradične možnosť podporiť niekoho podielom zo svojich zaplatených daní. Pod zaužívaným názvom 2 % z dane sa skrývajú možnosti pre zamestnancov a podnikateľov - fyzické aj právnické osoby, poukázať príjemcovi(-om) 1 %, 2 %, alebo 3 % zo svojej dane.

     V minulých rokoch sa cez 2 % z dane na podporu činnosti našej školy vyzbieralo:
     - 2011:  1940,85 eur
     - 2012:  2914,34 eur
     - 2013:  4063,94 eur
     - 2014:  7857,10 eur
     - 2015:  5941,59 eur
     - 2016:  8496,83 eur
     - 2017:  8428,22 eur

     Patrí vám naša veľká a srdečná vďaka. V roku 2018 (za rok 2017) ste nás už druhýkrát po sebe podporili sumou takmer 8500 eur, čo je úžasné. Všetkým vám srdečne ďakujeme. Aj vďaka týmto prostriedkom sa nám stále darí našu školu nielen prevádzkovať, ale aj zlepšovať materiálno-technické podmienky pre jej kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Získané financie sme použili na dovybavenie školy informačno-komunikačnými technológiami, školským nábytkom a doplnenie predmetových zbierok.

     Chceme vás opakovane poprosiť a vyzvať, aby ste nám svoje 2 % darovali aj tento rok. Štatistiky hovoria, že stále je veľká skupina ľudí, ktorí z rôznych dôvodov svoj podiel z dane nedarujú nikomu, väčšinou je to kvôli nedôvere k prijímateľom. Preto vás opäť prosíme - okrem darovania svojho podielu, oslovte aj svojich známych - zamestnancov, či podnikateľov a dajte im svoju referenciu o našej a vašej škole.

     Naše údaje:
     Obchodné meno (Názov): Základná škola Narnia
     Právna forma: Nezisková organizácia
     Sídlo: Okružná 1849/2, 97404 Banská Bystrica,
     IČO/SID: 42002931

     Zamestnanci
     Tento rok finančná správa opäť vydala oficiálne tlačivá, ktoré bude akceptovať na poukázanie podielu z dane. Ak ste zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, dostanetene od neho "Potvrdenie o zaplatení DzP". Podľa neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu ... a doručte ho do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Aby sa dali pdf dokumenty vypĺňať elektronicky a takto vyplnené aj uložiť, je potrebné otvoriť ich v Adobe Reader, nie v internetovom prehliadači. Ak preferujete vytlačené formuláre, nájdete ich na oboch sekretariátoch školy (1. aj 2. stupeň). 
     Štandardne môžete poukázať 2 % z vašej dane, ak však máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti min. v rozsahu 40 hod. za rok 2018, sú to až 3 % (potvrdenie treba priložiť ku odovzdanému vyhláseniu).  Ak vám viac vyhovuje odovzdať vyplnené vyhlásenia (spolu s potvrdením) nám, radi ich potom doručíme na DÚ.

     Fyzické osoby (ktoré si podávajú daňové priznanie)
     V daňovom priznaní (v type A na strane 5, oddiel VIII a v type B na strane 11, oddiel XII), doručenom na DÚ v stanovenej lehote (zvyčajne do 31. 3.), vypočítajte a vyplňte 2 % alebo 3 % pre jedného príjemcu. Pre 3 % platí tá istá podmienka, súvisiaca s dobrovoľníctvom. 

     Právnicke osoby
     V daňovom priznaní (na strane 9, časť IV), doručenom na DÚ v stanovenej lehote (zvyčajne do 31. 3.) vypočítajte a vyplňte 1 % alebo 2 % pre jedného alebo viacerých príjemcov. 2 % môžete darovať iba v prípade, ak ste v roku 2017, alebo až do zaplatenia dane, darovali 0,5 % z dane na verejno-prospešný účel. Pre oba typy daňových priznaní platí, že ak ste oznámili daňovému úradu predĺženie termínu na podanie DP, tak aj podiel z dane poukazujete v tomto DP v predĺženom termíne.

     Zverejnenie darcu
     Vo Vyhlásení aj v Daňovom priznaní môžete označiť, či si želáte byť zverejnení pre príjemcu podielu z dane.

     Záver
     Ďakujeme, že ste to dočítali až do konca, táto tématika je dosť rozsiahla. Detailne si všetky postupy môžete prečítať na rozhodni.sk . Rád vám však poradím aj na andrej.cimerman@narniabb.sk, tel.: 0907 211 266, alebo osobne. 

     Andrej Cimerman

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom