• Dnes je
  Pondelok 24. 6. 2019
  • jún 2019
    • 24
    • Pon
    • Odovzdávanie učebníc
     V.A
    • 24. 6.
     5-6
    • Školská udalosť
    • 24
    • Pon
    • Plavecký výcvik
     V.A
    • 24. 6.
     2-4
    • Školská udalosť
    • 24
    • Pon
    • Plavecký výcvik
     V.B
    • 24. 6.
     JaSOM/Opening-2
    • Školská udalosť
    • 24
    • Pon
    • Odovzdávanie učebníc
     VI.B
    • 24. 6.
    • Školská udalosť
    • 24
    • Pon
    • Odovzdávanie učebníc
     V.A
    • 24. 6.
     1
    • Školská udalosť
    • 24
    • Pon
    • Odovzdávanie učebníc
     IX.A
    • 24. 6.
     1-6
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 25
    • Uto
    • Upratovanie tried
     VI.B
    • 25. 6.
    • Školská udalosť
    • 25
    • Uto
    • Upratovanie tried
     V.A
    • 25. 6.
     1
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom