• Ži a nechaj žiť

     • Dňa 25. 5. sa naši dobrovoľníci vybrali pomáhať na akciu Ži a nechaj žiť. Bola to opäť jedna super akcia pre deti s autizmom. Naši druhostupniari, spolu s našimi absolventmi, učiteľmi, aj jednou našou maminou (ďakujeme Danka) pomáhali pri súťažiach, maľovaní na tvár, streľbe, občerstvení, varení gulášu, či príprave palaciniek. No najviac pre nich znamenala možnosť stráviť pár chvíľ s rodičmi a deťmi, ktoré to majú v živote trochu ťažšie, než oni sami. Bolo zaujímavé sledovať, že sa aj v tomto veku vedia zamerať na druhých a môžu byť tými, čo prinesú do ich života trochu radosti.Ďakujem, boli ste skvelí!

     • Čistota srdca a mysle

     • „Jediná cesta do kráľovstva, vedie cez Ježiša. Tak poďme všetci tadiaľto, nech môžme žiť s Bohom..“ aj takýmito slovami sa koncom marca ozývala naša chodba na 1.stupni, kde sme sa všetci stretli, kvôli slávnostnému ukončeniu témy – ČISTOTA SRDCA A MYSLE. Spoločne s triedou YCB sme si pripomenuli, ako sa za nás veľmi Pán Ježiš obetoval, keď zomrel na kríži, aby nás navždy vykúpil z našich hriechov a očistil naše srdcia. Bez nášho rozhodnutia to však nejde a preto sa viacerí z nás mohli, vďaka modlitbe p.uč.Janky, vydať touto neľahkou cestou odpustenia, pokory a znovuzrodenia...

     • Matematická pytagoriáda

     • Radi by sme sa podelili s dobrou správou, že Samko Kuchár vyhral 3. miesto okresnom kole Matematickej pytagoriády v kategórii P5!

    • Výsledky zápisu do I. ročníka
     • Výsledky zápisu do I. ročníka

     • Milí rodičia budúcich prváčikov,

      oznamujeme Vám, že na našej stránke sú zverejnené výsledky zápisu do I. ročníka ZŠ Narnia

       

      Viac sa dozviete po kliknutí na tento odkaz

    • Úžasné výsledky našich ôsmakov v celoslovenskom meraní
     • Úžasné výsledky našich ôsmakov v celoslovenskom meraní

     • Naši narnijskí ôsmaci Seven Islands dosiahli v celoslovenskom meraní Komparo 8 vynikajúce výsledky zo všetkých testovaných predmetov. V banskobystrickom regióne boli prví vo všetkých predmetoch a v celoslovenskom porovnaní dosiahli zo všetkých predmetov percentil vyšší ako 98 %. 

      Žiakom a učiteľom gratulujeme a tešíme sa s nimi!

    • Stravovanie v šk. roku 2018/19 platné od 1.1.2019
     • Stravovanie v šk. roku 2018/19 platné od 1.1.2019

     • Prevádzkovateľ školskej jedálne:

      Základná škola Narnia, Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica vedúca ŠJ:  Ing. Ingrid Michačová

      tel: 0917 965 734, email: jedalen@narniabb.sk

       

      Dodávateľ stravy:

      Školská jedáleň pri Gymnáziu Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

      vedúca ŠJ:  Soňa Gubančoková

      tel: 048/413 65 29, email: jedalen@gmk-bb.sk

       

       

      Elektronický stravovací systém 

       

      Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy prebieha elektronicky. Každý stravník dostane čipový prívesok, ktorý slúži na objednávanie (odhlasovanie, zmenu) obeda, na overenie čísla objednaného jedla v daný deň a hlavne na prebratie obeda pri výdajných okienkach, preto je dôležité nosiť si ho každý deň do ŠJ.

       

      Obed na konkrétny deň si treba AKTÍVNE OBJEDNAŤ! Žiaci nemajú paušálne objednaný obed č.1 na každý deň. Prosíme vás, aby ste na to pamätali, aby vaše deti nechtiac neostali bez obeda. Objednávanie je možné buď s čipom priamo na termináli v ZŠ alebo cez internet. To sa realizuje cez edupage-konto, do ktorého sa žiak/rodič prihlasuje na stránke školy www.narniabb.sk v pravom hornom rohu. 

       

      Súhrnná objednávka na nasledujúci pracovný deň sa dodávateľovi stravy posiela automaticky o 14.30 hod., po tomto čase už nie je možné obed ani objednať ani odhlásiť. 

      V piatok teda nezabudnite objednať si do tohto času obed na pondelok. 

       

      Jedálny lístok na nasledujúci týždeň je na našej stránke k dispozícii vo štvrtok, najneskôr v piatok ráno. Stravníci si môžu vybrať z ponuky 2 jedál.

      Objednávať si môžete zo dňa na deň alebo to urobiť hneď na niekoľko dní dopredu, príp. celý týždeň. (V tom prípade si ale ešte pred samotným objednávaním pozrite zostatok kreditu, aby ste vedeli, na koľko dní vám vyjde objednať si obedy, kredity sa totiž neznižujú okamžite po vykonaní objednávky, ale až po aktualizovaní systému, ktoré prebieha v noci. Objednávku vám síce systém dovolí urobiť aj pri nedostatočnom kredite, no po nočnom prepočítavaní sa takýto obed automaticky sám zruší.)  

       

       

      Ceny a platby 

       

      Stravná jednotka sa platí dodávateľovi stravy, v týchto sumách: 

      1. stupeň        1,16 eur/1 obed 
      2. stupeň         1,22 eur/1 obed 

       

      Elektronický stravovací systém funguje na báze kreditu. Každý žiak má podľa ročníka, a teda stupňa, v systéme zadefinovanú cenu stravnej jednotky. Keď zaplatíte nejakú sumu (nemusí byť presným násobkom stravnej jednotky) o nejaký čas vám táto suma pribudne ako kredit. Každým objednaným obedom sa kredit znižuje o jeho cenu. Ak vám na konci mesiaca ostane kredit, prenesie sa do ďalšieho mesiaca (prípadne do ďalšieho šk.roka).

       

      Kredit (ľubovoľnú sumu) uhrádzajte, prosíme, na účet dodávateľa stravy: 

      IBAN:SK13 8180 0000 0070 0010 8443, BIC:SPSRSKBA

      variabilný symbol:145xxxxx - identifikátor žiaka 

      správa pre prijímateľa:Priezvisko Meno Trieda Škola  !!!

                                       (napr. Michač Samuel, HC, Narnia)            

       

      Dodávateľ stravy nám bude bezodkladne posielať zoznamy došlých platieb a následne ich my priradíme ako kredit konkrétnym stravníkom. Celý proces prevodu prostriedkov do banky, generovania výpisov a ich vyfiltrovania, oznámenia nám a priradenia do systému môže trvať 3-4 pracovné dni, preto vás prosíme, aby ste úhrady realizovali min. 4 pracovné dni pred minutím vášho kreditu. Vo vlastnom záujme, prosíme, uvádzajte pri platbe všetky požadované symboly, aby sme aj my, aj poskytovateľ mohli jasne identifikovať odosielateľa platby a mohli sme priradiť kredit. Ak sa tak neudeje v tejto danej lehote, kontaktujte, prosíme, vedúcu jedálne aby sme spoločne zistili dôvod a vykonali nápravu. 

       

      Príspevok na réžiu našej školskej jedálne plaťte na účet školy vo výške 7 eur/mesiac. Túto sumu stačí jednoducho pripočítať ku platbám školného. 

       

      Čipový prívesok stojí 5 eur (cena + manipulačný poplatok), v prípade prvého aj opakovaného pridelenia (po strate). Namiesto pridelenia čipového prívesku je možné priradiť do systému k vášmu dieťaťu jeho MHD kartu. Stravovací systém v žiadnom prípade nijako neovplyvní jej kredit a prevádzku pri cestovaní. Každé priradenie MHD karty (prípadne iného prineseného čipu) do systému stojí 2 eurá (manipulačný poplatok). 

       

       

      Ďakujeme vám za spoluprácu. 

       

      Vaša ZŠ Narnia 

     • Výsledky školského kola matematickej pytagoriády

     • Všetkým riešiteľom pytagoriády srdečne blahoželáme!

      P3

      1. Michal Mesár
      2. Juraj Viktor
      3. Michal Šovčík, Jakub Zvara

      P4

      1. Martin Gallas
      2. Romana Habalová
      3. Savina Brezňanová

      P5

      1. Tobiáš Šipocz, Samuel Kuchár
      2. Tadeáš Košík, Lucia Vojtášová
      3. Linda Vetráková, Michal Minarovič

      P6

      1. Milan Trenčan
      2. Oliver Kováč, Tara Uhrinová
      3. Zoja Guštafíková, Barborka Balážová

      P7

      1. Petra Kvasničková
      2. Samuel Šipocz, Barbora Gajdošíková
      3. Tomáš Jurkovec, Lukáš Kachnič

      P8

      1. Katarína Orságová, Matúš Chabada
      2. Martin Duraj
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      oznamujeme Vám, že v piatok, 21.12.2018 bude v ZŠ Narnia riaditeľské voľno. 

      Prajeme Vám pokojné Vianoce a krásne prázdniny!

      Vaša Narnia!

    • Beseda s pánom Strmeňom
     • Beseda s pánom Strmeňom

     • 17. decembra sme v Narnii mali tú česť privítať jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov bojov počas Slovenského národného povstania, pána Vladimíra Strmeňa. O hrôzach vojny, ktoré poznáme len z filmov či kníh, sme mohli počuť priamo z úst človeka, ktorý ich zažil na vlastnej koži. Pri jeho príbehoch sme neraz tajili dych a uvedomili sme si, že sloboda a mier nie je samozrejmosťou, ale je to vzácnosť, ktorú si musíme vážiť a chrániť, pretože za ne mnohí položili svoje mladé životy. Nech je to pre nás všetkých mementom aj v tejto dnešnej dobe! ​​​​​

    • Vianočný dom
     • Vianočný dom

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,


      dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na náš narnijský Vianočný dom, ktorý sa uskutoční 13.12.2018 od 14:00 do 18:00 v priestoroch našej a Vašej Narnie.

      Program Vianočného domu 2018.pdf


      Tešíme sa na Vás!

    • Úspešní šachisti
     • Úspešní šachisti

     • Gratulujeme našim žiakom Tomášovi Lovčičanovi (7.A) a Laure Trubianskej (6.A) k úspechu v krajskom kole šachovej súťaže v Zrýchlenom šachu. Úspešne reprezentovali našu školu a postupujú na majstrovstvá Slovenska!

      Držíme im palce!

     • Láska a úcta k sebe

     • V novembri sme sa zamýšľali nad tým, kto vlasne sme a akú hodnotu máme v Božích očiach. Pokúšali sme sa objaviť dary a talenty, ktoré nám Pán Boh dal. Stanovili sme si malé ciele na určité obdobie a snažili sme sa ich naplniť, napríklad pravidelné čítanie či pomoc rodičom v domácnosti a iné. Mnohí z nás v tom boli úspešní. Ak sa nám však aj nedarilo, vieme z príbehu o Punchinellovi, že nás aj tak Pán Boh miluje rovnako nesmiernou láskou. A na tom najviac záleží.

      Draho Poloha nám v pondelkovom Celebration krásne vysvetlil, že tak ako veci okolo nás sa dajú použiť na dobré, tak aj my môžme použiť naše obdarovania na oslavu nášho Stvoriteľa.

      Nakoniec sme zagratulovali tým, ktorí sa najviac podieľali na našom októbrovom zbere papiera. Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili a našli si tú námahu znášať toľké kilá papiera. 

     • Láska a úcta k ľuďom

     • V októbri sme na chodbách Narnie nestretávali iba žiakov, učiteľov, či pána riaditeľa, ale aj mnoho starých rodičov. Prečo? Lebo mesiac október je mesiacom úcty k starším a naši starí rodičia sa s nami prišli podeliť o svoje zážitky z detstva. Zistili sme, ako to vyzeralo v školách v minulosti a aké rôzne vylomeniny a huncútstva robili naši starí rodičia. :-) 

      Mesačnú tému sme zavŕšili na Celebration, kde nám pani učiteľka Zuzka zahrala scénku o Dušankovi, ktorému babička vysvetľovala aké dôležité je mať v láske a úcte svojich rodičov a starších ľudí. 

      Ďakujeme všetkým starým rodičom, ktorí nás poctili svojou návštevou a veríme, že nás niekedy ešte v Narnii navštívia a znovu sa niečo pekné a zaujímavé dozvieme o ich detstve.

     • Celebration "Láska a úcta k Bohu"

     • V prvý októbrový piatok sme sa spoločne ako I. stupeň stretli k zhrnutiu našej témy "Láska a úcta k Bohu". Ďakujeme štvrtákom pod vedením pani učiteľky Hedky, ktorí celý program otvorili piesňou "What a wonderful world" o tom, aký krásny je náš svet, aké je príjemné stretnúť priateľa, podať si ruku. Biblia hovorí, že svet stvoril Pán Boh a práve to nám ďalej zaspievali prváčikovia s pani učiteľkou Kristínkou. Boh nás pozýva k tomu, aby sme boli dobrými, vernými správcami stvorenia a zároveň rozvíjali Jeho podobu v nás, fantáziu, tvorivosť a lásku, podľa ktorej všetci spoznajú, že ho poznáme. Láska však nemá byť na chvíľu alebo keď sa na to cítim. Láska je omnoho bohatšia a hlbšia, dáva novu šancu, dôveruje, viac počúva ako kričí svoju pravdu, rastie, zaujíma sa, ide za hranicu svojho pohodlia. Keby sme sa vedeli zastaviť a premýšľať tak ako pani učiteľky Katka a Bejka v scénke, naše triedy, školy, mestá a krajiny by boli nádherné. 

    • Počujete to volanie?
     • Počujete to volanie?

     • Počujete to volanie?

      Že aké volanie? No to tajuplné, ktoré sa vám v týchto dňoch jemne, no intenzívne pripomína, z ktorého cítite šteklenie v bruchu a neviete, či sa tešiť, alebo utekať, avšak viete, že ... jednoducho nadišiel čas. Poznáte to? 

      Ak ste si doteraz neboli istí, prezradíme vám, o čo ide. Je to volanie priamo z Narnie! Zázračný Aslanov roh zvoláva svojich obyvateľov na nový napínavý príbeh s názvom ROK 2018/19. Tešíte sa na nové narnijské dobrodružstvo? Uf, my tu v Narnii sa vás už nevieme dočkať!

      Neváhajte teda, a príďte do Narnie už tento pondelok, 3. 9. 2018, o 8:00 hod. 

      A ak ste už veľmi zvedaví, tu, na tejto stránke nájdete ďalšie dôležité informácie:

      - termíny stretnutí s vašimi rodičmi (kalendár

      - program prvých dní - (rozvrh hodín)

      -  možnosti špeciálnych zážitkov - (krúžky)

      - aby ste neboli hladní - (stravovanie v škole)

      Tešíme sa na vás!

    • ŠKOLSKÉ POTREBY PRE PRVÁČIKA V ZŠ NARNIA
     • ŠKOLSKÉ POTREBY PRE PRVÁČIKA V ZŠ NARNIA

     • Milí rodičia budúcich prváčikov,

      nižšie nájdete základný zoznam pomôcok, ktoré bude prváčik v ZŠ Narnia potrebovať. Prosíme, otvorte si tabuľku kliknutím na odkaz "viac":

      Zabezpečí škola

      Zabezpečia rodičia

      Ďalšie učebnice, pracovné listy a písanky, bežné zošity, poznámkový slovníček, žiacka knižka „pointbook“

      Jednorázový príspevok na učebnice Hejného matematiky a písma Comenia Script 

       

      Aktovka, peračník a jeho vybavenie: ceruzka (stredne tvrdá), farbičky, guma a strúhadlo, pero až neskôr)

       

      Zakladač a obaly na zošity a učebnice do aktovky

      Ostatný materiál na výtvarnú výchovu

      Vodové farby

      Zásterka alebo tričko s dlhým rukávom

       

      Vrecko s potrebami na telesnú a výtvarnú výchovu – tričko a krátke nohavice, v chladnejšom období tepláky a mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

      Hygienické potreby

       

    • Vitajte na našej novej web stránke
     • Vitajte na našej novej web stránke

     • Od nového školského roku sme pre Vás pripravili novú, modernejšiu narjinsku web stránku, ktorá je optimalizovaná aj pre mobilné prehliadače. Nájdete tu všetky potrebné a dôležité informácie o našej škole.  

    • Hurá, prázdniny
     • Hurá, prázdniny

     • Ako ste si už iste viacerí všimli smiley, začal našimi deťmi túžobne očakaváný čas prázdnin. Chceme Vám preto všetkým popriať veľa spoločných chvíľ, oddychu, slnka, tepla, skrátka všetkého, čo k tomuto času patrí. A zároveň prosíme o Božiu ochranu nad vami, kdekoľvek budete. 

      Vaša Narnia

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom