• Kontakty

    • Základná škola Narnia
     Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica

     Tel.: 048 / 381 10 27
     Email: info@narniabb.sk

     IČO: 42002931
     DIČ: 2022232212

     Rozšírené vedenie školy

     Mgr. Marek Golian
     riaditeľ, uč. GEO, DEJ, OBN
     marek.golian@narniabb.sk, 0907 412 841

     PaedDr. Martina Polohová
     zástupkyňa zriaďovateľa, zástupkyňa pre špeciálno-pedagogickú oblasť, uč. NCB
     martina.polohova@narniabb.sk, 0915 825 360

     Ing. Andrej Cimerman
     manažér školy (zástupca pre nepedagogickú oblasť školy)
     manazer@narniabb.sk, 0907 211 266

     Mgr. Katarína Babjáková,
     zástupkyňa riaditeľa pre ŠKD a personalistiku, učiteľka 1. stupňa
     zastupkyna@narniabb.sk, 0917 965 730

     PaedDr. Andrea Podhorská
     zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň, uč. SJL
     zastupkyna2@narniabb.sk, 0908 477 445

     Mgr. Zuzana Brhlíková
     vedúca metodického združenia 1. stupňa, učiteľka 1. stupňa
     zuzana.brhlikova@narniabb.sk, 0917 176 898

     Mgr. Zuzana Gallová
     špeciálny pedagóg, zástupkyňa vedúcej pre šp. oblasť

     zuzka.gallova@narniabb.sk0914 390 900 

      

      

     Vedúci vzdelávacích oblastí

     Mgr. Beáta Černáková,
     metodická vedúca pre oblasť ANJ na 1. stupni
     bea.cernakova@narniabb.sk, 0917 965 726

     Ing. Ľubomír Krupa
     koordinátor informatizácie, uč. INF, INV
     lubo.krupa@narniabb.sk,  0904 905 391

     Mgr. Jana Minarovičová
     vedúca VzO Matematika a práca s informáciami, uč. MAT
     jana.minarovicova@narniabb.sk0949 518 535

     Mgr. Viera Mondzo
     vedúca VzO Cudzí jazyk a komunikácia, uč. ANJ, HUV,
     vierka.mondzo@narniabb.sk, 0908 922 511

     Mgr. Martin Moravčík
     vedúci VzO Zdravie a pohyb, učiteľ GEO a TSV
     martin.moravcik@narniabb.sk, 0907 120 909

     Mgr. Margaréta Schabjuková
     vedúca VzO Človek a príroda, uč. BIO, CHE a GEO
     megy.schabjukova@narniabb.sk, 0917 965 736

     Edita Uličná, M.A.
     koordinátor voľného času pre 2. stupeň, uč. NCB
     edita.ulicna@narniabb.sk, 0903 795 957
      

     Ďalší pedagogickí zamestnanci

     Zachary Burke
     zahraničný lektor
     zack.burke@narniabb.sk, 0917 965 740

     Zuzana Búciová
     pedagogická asistentka
     zuzka.buciova@narniabb.sk, 0948 477 250

      

      

     Mgr. Mária Dvořáková
     pedagogická asistentka

     mary.dvorakova@narniabb.sk

      

     Mgr. Jana Galicová

     vychovávateľka
     jana.galicova@narniabb.sk, 0917 965 733

      

     Mgr. Zuzana Golianová
     vychovávateľka, uč. NEJ a NCB
     zuzka.golianova@narniabb.sk0907 528 709

      

     Mgr. Mária Greenland

     lektorka ANJ, vychovávateľka

     maria.greenland@narniabb.sk

      

     Mgr. Katarína Krišková
     učiteľka 1. stupeň
     katka.kriskova@narniabb.sk, 0902 617 432

      

     Mgr. Renáta Kapustová
     pedagogická asistentka

     renka.kapustova@narniabb.sk

      

     Mgr. Dana Kostelná
     pedagogická asistentka

     dana.kostelna@narniabb.sk

      

     Mgr. Veronika Kosťovová
     pedagogický asistent
     veronika.kostovova@narniabb.sk

      

     Oľga Kováčová
     vychovávateľka

     olivia.kovacova@narniabb.sk

      

     Mgr. Kristína Kráľová
     uč. 1. sutpeň

     kika.kralova@narniabb.sk

      

     Mgr. Martina Kyšková
     uč. 1. stupeň
     martina.kyskova@narniabb.sk, 0917 862 097

      

     Mgr. Miriam Lakatošová
     uč. SJL
     miriam.lakatosova@narniabb.sk, 0905 963 142.

      

     Mgr. Jana Macková
     uč. NEJ
     janka.mackova@narniabb.sk, 0908 817 681

      

     Mgr. Lucia Mártonová
     uč. 1. stupeň
     lucia.martonova@narniabb.sk, 0903 686 990

      

     Mgr. Zuzana Palková
     vychovávateľka, NCB
     zuzana.palkova@narniabb.sk, 0907 318 995

      

     Mgr. Eva Pardelová
     učiteľka SJL, pedagogická asistentka
     evka.pardelova@narniabb.sk

     Ing. Jana Patterson
     uč. ANJ a HUV, muzikály v ANJ
     janka.patterson@narniabb.sk, 0917 965 728

     Mgr. Monika Perecárová
     uč. I. stupeň
     monika.perecarova@narniabb.sk, 0911 137 085

      

     Mgr. Jana Pisarovičová
     uč. I. stupeň
     janka.pisarovicova@narniabb.sk0905 413 085

      

     Mgr. Johana Potoček
     uč. VYV, VYU, FYZ, TCH
     johana.potocek@narniabb.sk, 0905 557 400

      

     Mgr. Miroslav Pravdík
     pedagogický asistent, učiteľ VYV,TCH

     miro.pravdik@narniabb.sk

      

     Mgr. Slavomíra Rovňanová
     učiteľka MAT

     slavka.rovnanova@narniabb.sk

      

     Mgr. Wendi Rumbold

     zahraničná lektorka pre 1. ročník
      

     Bc. Martina Rusnáková
     vychovávateľka
     martina.rusnakova@narniabb.sk, 0917 176 897

      

     Nataša Řeháková
     vychovávateľka
     natasa.rehakova@narniabb.sk, 0917 965 738

      

     Mgr. Petra Strečková
     vychovávateľka

     petra.streckova@narniabb.sk, 0918 450 559

      

     Mgr. Soňa Tužinská
     učiteľka I. stupeň

     sona.tuzinska@narniabb.sk

      

     Mgr. Annamária Ťažárová
     učiteľka ANJ a HUV
     annamaria.tazarova@narniabb.sk, 0914 229 069

      

      

     Mgr. Ladislav Uličný
     učiteľ MAT a TSV
     laci.ulicny@narniabb.sk, 0948 178 277

      

     Nepedagogickí pracovníci

      

     Erika Masariková
     účtovníčka
     erika.masarikova@narniabb.sk, 0907 880 630

     Peter Medveď
     správca areálu
     peter.medved@narniabb.sk, 0903 530 134

     Ing. Ingrid Michačová
     vedúca školskej jedálne, sekretariát
     jedalen@narniabb.sk, 0917 965 734

     Alena Plavcová,
     sekretriát a vrátnica
     alena.plavcova@narniabb.sk, 0917 965 737,

     Ľudmila Veselý

     sekretriát a vrátnica
     ludmila.vesely@narniabb.sk,

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom