• Nadpis

    • Základná škola Narnia
     Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica

     Tel.: 048 / 381 10 27
     Email: info@narniabb.sk

     IČO: 42002931
     DIČ: 2022232212

     Rozšírené vedenie školy

     PaedDr. Martina Polohová,
     riaditeľka, uč. ANJ, NCB
     riaditelka@narniabb.sk, 0915 825 360

     Slavomír Poloha, M. Div.,
     zástupca zriaďovateľa, uč. NCB
     slavo.poloha@narniabb.sk, 0917 843 583

     Ing. Andrej Cimerman
     manažér školy (zástupca pre nepedagogickú oblasť školy)
     manazer@narniabb.sk, 0907 211 266

     Mgr. Katarína Babjáková,
     zástupkyňa riaditeľky pre ped. oblasť školy, učiteľka VYV, PVY, SEE
     zastupkyna@narniabb.sk, 0917 965 730

     PaedDr. Andrea Podhorská
     zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň, uč. SJL
     zastupkyna2@narniabb.sk, 0908 477 445

     Mgr. Zuzana Gallová
     vedúca oblasti špeciálnych potrieb a poradenstva, výchovný a kariérny poradca
     zuzka.gallova@narniabb.sk, 0914 390 900 

      

     Vedúci vzdelávacích oblastí

     Mgr. Zuzana Brhlíková
     vedúca metodického združenia 1. stupňa, učiteľka 1. stupňa
     zuzana.brhlikova@narniabb.sk, 0917 176 898

     Mgr. Beáta Černáková,
     metodická vedúca pre oblasť ANJ na 1. stupni
     bea.cernakova@narniabb.sk, 0917 965 726

     Ing. Ľubomír Krupa
     koordinátor informatizácie, uč. INF, INV
     lubo.krupa@narniabb.sk,  0904 905 391

     Mgr. Katarína Krišková,
     metodická vedúca pre oblasť matematiky na 1. stupni
     katka.kriskova@narniabb.sk, 0902 617 432

     Mgr. Viera Mondzo
     vedúca VZO Cudzí jazyk a komunikácia, uč. ANJ, HUV,
     vierka.mondzo@narniabb.sk, 0908 922 511

     Mgr. Margaréta Schabjuková
     vedúca VZO Človek a príroda, uč. BIO, CHE a GEO
     megy.schabjukova@narniabb.sk, 0917 965 736

     Mgr. Ladislav Uličný,
     vedúci VZO Zdravie a pohyb, učiteľ MAT aTSV
     laci.ulicny@narniabb.sk, 0948 178 277

     Edita Uličná, M.A.
     koordinátor voľného času pre 2. stupeň, uč. NCB, TSV
     edita.ulicna@narniabb.sk, 0903 795 957

      

     Ďalší pedagogickí zamestnanci

     Zachary Burke
     zahraničný lektor
     zack.burke@narniabb.sk, 0917 965 740

     Zuzana Búciová
     pedagogická asistentka
     zuzka.buciova@narniabb.sk, 0948 477 250

     Oľga Kováčová,
     vychovávateľka

     Mgr. Jana Galicová

     vychovávateľka
     jana.galicova@narniabb.sk, 0917 965 733

     Mgr. Zuzana Golianová
     vychovávateľka, uč. NEJ a NCB
     zuzka.golianova@narniabb.sk, 0907 528 709

     Paul Till
     zahraničný lektorka
     kate.goodson@narniabb.sk, 0917 965 739

     Mgr. Jana Hankovská

     uč. RUJ
     janka.hankovska@narniabb.sk

     Mgr. Hedviga Klinková
     uč. ANJ, vychovávateľka
     hedka.klinkova@narniabb.sk, 0918 395 927

     Mgr. Veronika Kosťovová
     pedagogický asistent
     veronika.kostovova@narniabb.sk

     Ing. Ľubomír Krupa
     vychovávateľ, uč. INF, INV
     lubo.krupa@narniabb.sk0904 905 391

     Mgr. Martina Kyšková
     uč. 1. stupeň
     martina.kyskova@narniabb.sk, 0917 862 097

     Mgr. Miriam Lakatošová
     uč. SJL
     miriam.lakatosova@narniabb.sk, 0905 963 142.

     Mgr. Jana Macková
     uč. NEJ
     janka.mackova@narniabb.sk, 0908 817 681

     Mgr. Lucia Mártonová
     uč. 1. stupeň
     lucia.martonova@narniabb.sk, 0903 686 990

     Mgr. Jana Minarovičová
     uč. 1. stupeň
     jana.minarovicova@narniabb.sk, 0949 518 535

     Mgr. Martin Moravčík
     učiteľ TSV a vychovávateľ 1. stupeň
     martin.moravcik@narniabb.sk, 0907 120 909

     Mgr. Zuzana Palková
     vychovávateľka, NCB
     zuzana.palkova@narniabb.sk, 0907 318 995

     Ing. Jana Patterson
     uč. ANJ a HUV, muzikály v ANJ
     janka.patterson@narniabb.sk, 0917 965 728

     Mgr. Monika Perecárová
     uč. I. stupeň
     monika.perecarova@narniabb.sk, 0911 137 085

     Mgr. Martina Pisarčíková
     uč. I. stupeň
     matka.pisarcikova@narniabb.sk, 0905 366 175

     Mgr. Jana Pisarovičová
     uč. I. stupeň
     janka.pisarovicova@narniabb.sk, 0905 413 085

     Mgr. Johana Potoček
     uč. VYV, VYU, FYZ, TCH
     johana.potocek@narniabb.sk, 0905 557 400

     Mgr. Wendi Rumbold
     zahraničná lektorka pre 1. ročník
      

     Bc. Martina Rusnáková
     vychovávateľka
     martina.rusnakova@narniabb.sk, 0917 176 897

     Nataša Řeháková
     vychovávateľka
     natasa.rehakova@narniabb.sk, 0917 965 738

     Mgr. Annamária Ťažárová
     učiteľka ANJ a HUV
     annamaria.tazarova@narniabb.sk, 0914 229 069

      

     Nepedagogickí pracovníci

     Ingrid Huráková
     sekretariát, vrátnica, upratovanie
     inga.hurakova@narniabb.sk, 0940 322 888

     Erika Masariková
     účtovníčka
     erika.masarikova@narniabb.sk, 0907 880 630

     Peter Medveď
     správca areálu
     peter.medved@narniabb.sk, 0903 530 134

     Ing. Ingrid Michačová
     vedúca školskej jedálne, sekretariát
     jedalen@narniabb.sk, 0917 965 734

     Alena Plavcová,
     sekretriát a vrátnica
     alena.plavcova@narniabb.sk, 0917 965 737

      

     Príspevky rodičov:

     číslo účtu vo VÚB:  SK11 0200 0000 0022 0743 1659​
     Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
     Konštantný symbol: 0558
     Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku)
     Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)

     pozn.: D=deň, M=mesiac, R=rok

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov
  • MDD v Narnii
  • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
  • Nasťa na 1.stupni
  • Čestnosť - celebration
  • Chapel Apríl
  • Chapel Marec
  • Narnia má talent
  • Čistota srdca a mysle - celebration