• Úvod

    • Zoznam členov Rady rodičov na školský rok 2017/2018

     Meno

     Kontakt

     Evelína Trubianska

     evetruby@gmail.com

     Silvia Turošáková

     silviaturosakova@yahoo.com

     Diana Pataráková

     dianalaster@googlemail.com

     Zuzana Vojtášová

     zuzana.vojtasova@gmail.com

     Eva Melicherová

     eva@melicher.sk

     Lívia Švecová

     livia.lepkova@gmail.com

     Zuzana Polohová

     zuzpol@gmail.com

     Benjamín Uhrín

     benuhrin@gmail.com

     Martina Škodová (podpredseda RR)

     martina.skodova@umb.sk

     Petra Vágnerová

     vagnerova@artmed.sk

     Katarína Šurková (predseda RR)

     maxadora@gmail.com

     Tomáš Šipoc

     tomas.sipocz@gmail.com

     Jozef Tóth

     jojototh@gmail.com

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Láska a úcta k ľuďom
  • ŠARKANY
  • Láska a úcta k Bohu
  • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
  • Hranice,máme v škole hranice...
  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov
  • MDD v Narnii
  • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
  • Nasťa na 1.stupni