• Úvod

    • Zoznam členov Rady rodičov na školský rok 2018/2019

     Meno

     Kontakt

     Kristína Bocková

     bockova.kristina@gmail.com

     Silvia Turošáková

     silviaturosakova@yahoo.com

     Diana Pataráková

     dianalaster@googlemail.com

     Zuzana Vojtášová

     zuzana.vojtasova@gmail.com

     Karin Medveďová

     medvedova@griesenia.sk

     Lívia Švecová

     livia.lepkova@gmail.com

     Zuzana Polohová

     zuzpol@gmail.com

     Benjamín Uhrín

     benuhrin@gmail.com

     Martina Škodová (podpredseda RR)

     martina.skodova@umb.sk

     Petra Vágnerová

     vagnerova@artmed.sk

     Zuzana Jančová

     zuzka.jancova@gmail.com

     Marián Plachý

     plachy@tbb.sk

     Jozef Tóth (predseda RR)

     jojototh@gmail.com

     Ján Hôrecký

     jan.horecky@gmail.com
     Karin Vlčeková

     karin.vlcekova@gamo.sk

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom