• Ponuka krúžkov ZŠ Narnia v šk. roku 2017/18

    • Názov krúžku

     Cieľ

      

     Čas

     Vedúci

     Cena

      

      

      

      

      

     001

     Hudobno-dramatický krúžok

     v ANJ pre

     GC A

     GC B                                              

     ANIMALS – nácvik a dramatizácia, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

     Pondelok

     GC A

     13:30-14:30hod

     GC B

     14:30-15:30 hod

     Janka Patterson

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     002
     Hudobno -dramatický krúžok v ANJ

     pre

     YC A

     YC B

     ONE FISH, TWO FISH ( 1.pol.)

     GO, DOG, GO! ( 2.polr. )

      

     Nácvik a dramatizácia príbehu, hudobno-dramatické aktivity v Anj, prezentácia nacvičeného divadielka.

     Streda

     12:45 – 13:45 hod

     Janka Patterson

     Beatka Černáková

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     003

     It´s Story Time

                                                

     Objavovanie príbehov, tiché aj hlasné čítanie v Anj.

     Štvrtok

     14:00-15:00 hod

      

     prvá skupina

     30 minút

      

     druhá skupina

     30 minút

     Mgr. Klinková Hedka

     2 eurá / 30 min.

      

      

      

      

      

     004

     Hudobno-dramatický krúžok v ANJ

     pre

     BC A

     BC B

     Šťastný princ ( 1. pol. )

     Punchinello ( 2. pol. )

     Streda

     14:00-15:00 hod

     Janka Patterson

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     005

     Háčik, ihla, korálka

     Háčkovanie, výroba korálkových doplnkov, náramkov, trochu štrikovania, výroba pletených vecičiek.

      

     Streda

     15:05-16:05 hod

      Mgr. Veronika Kosťovová

     4 eurá za mesiac

     Za september:

     2 eurá

     006

     Muzikál

     Pre žiakov II.st.

     MALÝ PRINC

     Utorok

     14:00 – 15:00 hod

     Janka Patterson

     6 eur s ČV / mesiac, 
     8 eur bez ČV / mesiac

      

     za september:

     5 bez ČV a 3 eurá  s ČV

     007

     IMPACT

     detský spevácky krúžok
      

     Základy speváckej techniky, experimentovanie s vlastným hlasom, rozvoj hudobného vnímania prevažne kresťanských piesní

     Pondelok

     14:15-15:15 hod

     Mgr. Mondzo Vierka

     4 eurá / mesiac
     za september:

     2 eurá

     008 Pohybovo – orientačné hry v prírode

     Základy pohybovej činnosti detí s prepojením na trénovanie základných orientačných schopností.

      

     Utorok

     14:30-16:00 hod.

     Igor Patráš, jr.

     6 eur za mesiac

     -od októbra

      

     009

     Základy šachu

     Pre začiatočníkov základy, pre pokročilých rozvíjanie stratégie hry.

     Piatok

     15:00-16:00 hod.

      

      

     Bc. Lovčičan Peter

     4 eurá za mesiac

     za september:

     2 eurá

     010

     Všeobecná pohybová príprava s 

     FIT-KIDS

     Rozvoj pohybovej zručnosti, pohybové hry s prvkami atletiky, športovej gymnastiky, cvičenia na flexibilitu a posilňovanie stabilizačného systému

     Pondelok

     1.Skupina

     ( 14:30-15:30  )

     2.skupina

     (15:30-16:30 )

     Tréneri FID-KIDS

     15 eur

     - od októbra

     011
     Futbal

     1.-2. ročník

     Nácvik, stratégia hry a tímová práca.

     Štvrtok

     13:35-14:30 hod

     Mgr. Moravčík Martin

     7 eur bez CVČ

     5 eurá s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

     012

     Moderná gymnastika

     Gymnastické cvičenia so švihadlami, obručou, kužeľmi, stuhou, cvičenia pri hudbe s využitím prvkov tanca a akrobacie

     Utorok

     1.-2. ročník

     13:35-14:30 hod

      

     Piatok

     3.-4.ročník

     14:00-15:00 hod

      

     Mgr. Valentová Helena

     7 eur bez CVČ

     5 eurá s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

     013
     Futbal

     3.-4. ročník

     Nácvik, stratégia hry a tímová práca.

     Piatok

     15:00-16:00 hod

     Patrik Palider

     7 eur bez CVČ

     5 eurá s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

     0014
     Florbal

     Príprava a nácvik herných činností, stratégie a spolupráce v tomto športe, zameranie na tréning a rozvoj športovej zdatnosti.

     Streda

     1.skupina

     14:00-15:00

      

     2.skupina

     15:00-16:00 hod

      

     Mgr. Uličná Edit

     7 eur bez CVČ

     5 eurá s CVČ za mesiac

     za september:

     4 eurá bez CVČ

     3 eurá s CVČ

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov
  • MDD v Narnii
  • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
  • Nasťa na 1.stupni
  • Čestnosť - celebration
  • Chapel Apríl
  • Chapel Marec
  • Narnia má talent
  • Čistota srdca a mysle - celebration