• 2015/2016

    • Výsledky TESTOVANIA 9 

      

     matematika  

     slovenský jazyk

     Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

     52,8%

     62,6%

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     65,3%

     76,7%

     Percentil našej školy  

     88,7%

      

     97,6%

      

     (percentil ukazuje, aké percento škôl na Slovensku malo výsledok nižší ako naša škola)

      

     Výsledky TESTOVANIA 5

      

     Matematika

     Slovenský jazyk

     Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v SR

     61,99%

     66,62%

     Priemerná percentuálna úspešnosť školy

     81,21%

     83,48%

     Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

     19,22

     16,86

     (percentil, t.j. percento škôl s nižším výsledkom ako je náš, pri tomto testovaní vyrátaný nebol.)

      

     Výsledky KOMPARO 4

     Predmet / Oblasť testovania

     Naša škola

     Celoslovenský priemer

     Percentil (percento škôl v celej SR, ktoré mali horší výsledok ako naša škola)

     Poradie v regióne

     Matematika

     81,9%

     62,9%

     98,4%

     1.

     Slovenský jazyk

     75,6%

     57,7%

     97,8%

     1.

     Prírodoveda

     75,9%

     63,0%

     92,7%

     1.

     Vlastiveda

     67,3%

     58,6%

     83,2%

     5.

     Všeobecné študijné predpoklady

     68,4%

     56,3%

     93,4%

     2.

      

     Výsledky KOMPARO 8

     Predmet / Oblasť testovania

     Naša škola

     Celoslovenský priemer

     Percentil (percento škôl v celej SR, ktoré mali horší výsledok ako naša škola)

     Poradie v regióne

     Slovenský jazyk

     77,7%

     64,0%

     98,0%

     2.

     Matematika

     85,4%

     64,2%

     98,5%

     1.

     Geografia

     60,4%

     50,2%

     88,3%

     7.

     Biológia

     72,2%

     57,7%

     97,6%

     2.

     Všeobecné študijné predpoklady

     76,7%

     59,7%

     99,3%

     2.

      

     Predmetové olympiády

      

     Zapojenosť

      

      

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Anglický jazyk

     A

     x

      

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     1

     0

     0

     0

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Počet ocenení

     2

                                          

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     E. A. Patterson (8.A) – ANJ, 2.m.

     Oliver Poloha (7.A) - ANJ 1.m.

      

     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Atletika

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xx

      

     Futbal

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šach

     1

      

      

      

      

     x

     x

      

      

      

      

      

      

     Spolu

      

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     0

     0

     0

     0

     2

     0

     Počet ocenení

     4

                                              

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     K. Bálintová, šach 2.m.

     T. Lovčičan, šach 3.m.

     A. Krestianková, atletika

     M. Krestianko, atletika

      

     UMELECKÉ SÚŤAŽE

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     Umelecký prednes

     3

     xxxxxxxxx

      

      

     xxx

     x

     xx

     xx

     x

     x

     x

      

      

      

     Literárna tvorba

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     x

     X

     Dráma/muzikál

     1

     xxx

      

      

     xxx

      

      

     x

      

      

      

      

      

     Výtvarné umenie

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     x

     x

      

     Spev, hra na hud. nástroji

     2

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

     x

     x

      

     Spolu

     8

     0

     0

     0

     0

     1

     1

     0

     0

     0

     0

     2

     0

     Počet ocenení

     34

                                              

      

     Žiaci, ktorí získali ocenenia:

     • Tímová súťaž 5.A - Rozkvitnutá Európa - 1.m., NS
     • Jayce Rumbold (8.A), Jaylin Rumbold (5.A), Tate Rumbold (8.A), Oliver Poloha (7.A), Elizabeth A. Patterson (8.A), Adriana Vajová (8.A), Vera Perecárová (8.A), Natália Halušková (7.A), Bibiána Hajová (8.A)Language Flower, Muzikál v AJ – 1.m., celoslovenské kole
     • Elizabeth. A. Patterson (8.A) – Language Flower, prednes v AJ, 1.m., celoslovenské kolo
     • Oliver Poloha (7.A) – Language Flower, prednes v AJ, 3.m., celoslovenské kolo
     • Anna Lugovkina (4.A) – Language Flower, prednes v RJ, 2.m., celoslovenské kolo
     • Sofia Šobrová (3.A) – Slávik Slovenska, 3.m., okresné kolo
     • Katarína Kothajová, Natália Melicherová (3.A) a Lukáš Kachnič (4.A) – Galéria talentov, violončelové trio, 1.m., NS
     • Šimon Leškanič (4.A) – Galéria talentov, hra na klavíri, 2.m., NS
     • Hana Galandová (3.A) – Galéria talentov, výtvarná tvorba, 2.m., NS
     • Dorota Sipoczová (7.A) – Geléria talentov, výtvarná tvorba, 2.m., NS
     • Michaela Bečková (1.A) – Language Flower, prednes v AJ, 1. m., krajské kolo
     • Natália Dudková (6.A) - Language Flower, prednes v AJ, 3.m., krajské kolo 
     • Petra Sochorová (7.A) - Language Flower, prednes v AJ, 2.m., krajské kolo
     • Jayce Rumbold (8.A) - Language Flower, prednes v AJ, 3. m., krajské kolo
     • Muzikál "Punchinella" (3.-4. ročník) - Language Flower, 1.m., krajské kolo
     • Muzikál "You'll Like It" (2. ročník) – Language Flower, 1.m., krajské kolo
     • Ján Marček (4.A) – Hviezdoslavov Kubín, postup z okresného do regionálneho kola
     • Michal Litvin (8.A) – Mladý žurnalista, 3. m., NS
     • Kristína Nemcová (8.A) – Mladý žurnalista, 2.m., NS

      

     VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

      

     Počet súťaží

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Nepostupová súťaž

     1.

     2.

     3

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     1.

     2.

     3.

     iKid

     4

      

      

      

     x

      

      

      

      

      

      

      

      

     Anglický jazyk

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     xxx

     xx

      

     Spolu

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     2

     0

     0

     Počet ocenení

     6

                                            

      

     1. ročník: Ella Patrášová - 1.miesto, ANJ, NS

     2. ročník: Bruno Bezák - 1.miesto, ANJ, NS                 

                     Tadeáš Košík - 2.miesto, ANJ, NS

     5. ročník: Johanka Ličková - 2.miesto, ANJ, NS

     6. ročník: Max J. Patterson - 1.miesto, ANJ, NS

     6. ročník: tím žiakov (D. Šurková, N. Dudková, K. Renčo, M. Gracias, B. Melicher, D. Vlček)iKid, postup do finále

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom