• Deti na nete
     • Deti na nete

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás pozvali na prednášku spojenú s diskusiou o novodobých nástrahách dnešnej doby pre naše deti - internet a možnosti, ktoré ponúka.

      Programom nás bude sprevádzať známa slovenská psychologička Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková a bude zameraný na rôzne oblasti tejto problematiky v súvislosti s dopadom na naše deti - bezpečnosť na internete, kyberšikana, závislosť, hry,...

    • Mladší dobrovoľníci u pani riaditeľky
     • Mladší dobrovoľníci u pani riaditeľky

     • 23 žiakov zo šiesteho a siedmeho ročníka získali za svoju dobrovoľnícku pomoc v minulom školskom roku trojdňový pobyt priamo doma u pani riaditeľky. :) Najprv sme plánovali, že budeme dobrovoľníčiť - obnovovať turistické značky, čistiť prírodu od odpadkov a podobne, no počasie nám doprialo sa trošku viac rozprávať a hrať a menej pracovať. :) Aj tak sme však toho stihli dosť. Navštívili sme niekoľko starších ľudí, boli sme potešiť ľudí v domove dôchodcov, napiekli sme pre nich (aj pre seba :)) koláčiky a upratali sme kostol Cirkvi bratskej. A popritom sme sa vybláznili na plavárni, na hojdačkách, trampolíne.. Síce sme sa v noci tlačili vedľa seba na matracoch ako sardinky, ale to nám nevadilo. Hor sa pomáhať bez nároku na odmenu aj v tomto školskom roku! wink

      Viac fotografií onedlho vo fotoalbume :)

    • Láska a úcta k Pánu Bohu
     • Láska a úcta k Pánu Bohu

     • “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.” Ev. podľa Matúša 22:37
      “Láska a úcta k Pánu Bohu” bola v tomto školskom roku naša druhá prierezová téma, ktorej sme sa venovali dva týždne. 
      Prváci a druháci sa snažili každý deň hľadať niečo, za čo sú Pánu Bohu vďační. 
      Tretiaci a štvrtáci hovorili o tom, že láska k Bohu sa prejavuje  láskou k blížnemu. Sústredili sa na Biblický verš zapísaný v 1. liste Jánovom 4:20 “Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí”. Ďalej hovorili o tom, ako je dôležité milovať Boha aj v skrytosti, nie iba verejne ho vyznávať. 
      Ďalšia podtéma bola “Skutky” - moja láska k Bohu sa prejavuje aj skutkami. “A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi”. (Efezanom 4:32)
      A na záver sme si hovorili, aké je dôležité nenanucovať svoju vieru iným. “Ži tak, aby ľudia v Tvojom okolí chceli poznať Pána Ježiša.”
      Tému sme ukončili 3. októbra. Žiaci z každej triedy mali možnosť povedať, čo si so svojimi pani učiteľkami hovorili k tejto vzácnej téme. Niektoré triedy vyrobili krásne plagáty, iné modlitebné reťaze. Draho Poloha sa s nami podelil o vzácne slovo. Hovoril nám o tom, že naše srdce je ako truhlica so vzácnymi vecami. Žiaľ, často sa správame ako smetiari a do tej truhlice si ukladáme veci, ktoré patria do koša. Aby naše srdce bolo v poriadku a aby sme mohli milovať Pána Boha, potrebujeme ho vyčistiť od hriechov a v tom nám môže pomôcť Pán Boh, keď ho o to poprosíme a vyznáme mu tie naše hriechy. Naše Celebration sme ukončili piesňami “Zlož svoju starosť na Pána” a “Náš Pán On je kráľov Kráľ”.
       

    • Wonder day - šarkaniáda
     • Wonder day - šarkaniáda

     • Krásne, jesenné počasie nás nenechalo sedieť v laviciach a tak sme zobrali šarkanov a vybrali sme sa na lúku. Vietor nám prial a tak sme sa mohli vynadívať na šarkanov od výmyslu sveta. Niekomu lietal lepšie, niekto sa s ním potrápil viac, ale všetci sme z toho mali radosť. Porzite si fotogalériu z tejto krásnej akcie. 

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom