• Pekné výsledky v okresnom kole pytagoriády
     • Pekné výsledky v okresnom kole pytagoriády

     • Blahoželáme Barborke Gajdošovej (5.A) k 3. miestu a Dávidovi Cimermanovi (7.A) tiež k 3. miestu vo svojich kategóriách. Zároveň blahoželáme Tomášovi Lovčičanovi (5.A), Katke Orságovej (6.A) a Natálke Verešovej (6.A), ktorí skončili ako úspešní riešitelia. 

       

    • Narnia má talent
     • Narnia má talent

     • Múdrosť má mnoho podôb a jej prítomnosť (či neprítomnosť) sa premieta do každej oblasti nášho života. Nie je len otázkou zbierania vedomostí, či pamäte. Nie je len otázkou vrodených daností a dispozícií. Je to o každodennom rozhodovaní, využívaní a správnom používaní toho, čo máme, čo sme dostali, doteraz získali.

      Bolo preto radosťou vidieť prezentáciu usilovnosti a odvahy našich rozvíjajúcich sa prvostupniarskych talentov v Narnia má telent 2017, ktorú  sme si plne vychutnali pred vypuknutím jarných prázdnin.

       

      Vyhral tu každý, kto na sebe pracuje a rozvíja to, čo do neho Boh vložil. Bola to veru oslava v úžasnej atmosfére. 

    • Múdrosť
     • Múdrosť

     • Vo februári sme sa v našej Narnii rozprávali o múdrosti. 

       

      Ak niekto výborne ovláda pravopis, sype anglické slovíčka z rukáva, či vypočíta aj tie najťažšie príklady z matematiky, vtedy mnohí uznanlivo skonštatujeme: "Hmm, to je ale múdry človek!" 

      My však vieme, že toto je zjednodušené vnímanie. 

      Tá múdrosť, o ktorej sme sa bavili my, je trošku iná. Je to životná múdrosť. Je to práve ten typ múdrosti, ktorou oplýval jednoduchý cestár z rozprávky O troch grošoch, či Maťko z rozprávky Múdry Maťko a blázni - títo dvaja určite do školy nechodili a predsa sa o nich píše s rešpektom ako o múdrych. Z tohto vyplýva, že na to, aby sme boli múdri, do školy chodiť nepotrebujeme. 

      Omyl, kamaráti. 

      Vzdelanie nám dáva krídla, vďaka nemu sa naša životná múdrosť zväčšuje. Nevieme zrazu, čo je to nuda, lebo na svete je toľko zaujímavých vecí, o ktorých chceme vedieť viac. Chceme sa naučiť mnohým veciam, robiť ich, vyrábať - jednoducho, v dni múdreho človeka nie je ani chvíľku nuda. Múdry človek vie, že na našej Zemi sa nenachádza iba on. Po ňom prídu ďalšie generácie, jeho deti, vnuci a tí tiež túžia po živote na krásnej modrej planéte. Múdry človek si dokáže ľahko vytvoriť názor na niečo, jeho úsudok neoklame ani najrafinovanejšia reklama v telke. A tých je tam veru neúrekom. 

       

      Kamaráti, buďme múdri!

    • ExpEdícia
     • ExpEdícia

     • Naša škola sa od r. 2017, spolu s ďalšími ZŠ na Slovensku, zapojila do inovatívneho Projektu zmeny vyučovania prírodných vied na 2. stupni ZŠ – ExpEdície. Cieľom projektu je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a konštruovania si vlastných poznatkov. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste za poznaním expertne sprevádzajú v bezpečnom prostredí a s kolegiálnou podporou.

      Prvé takto netradične a výskumne ladené vyučovacie hodiny geografie a biológie boli zrealizované v 5. roč. Žiaci v roli malých výskumníkov prišli na to, čo sa deje s dažďovou vodou, keď sa dostane na povrch Zeme, čo sa s ňou deje v podzemí a akým spôsobom tečúca voda formuje krajinu okolo nás. Zistili tiež, prečo sa niektoré živočíchy môžu pohybovať po povrchu vodnej hladiny a aké problémy môže živočíchom spôsobiť znečistenie vody. 

      Veríme, že okrem vedomostí, naši malí výskumníci získali aj praktické zručnosti a v neposlednom rade krásny zážitok z nového učenia.

    • Johanka postupuje do finále :)
     • Johanka postupuje do finále :)

     • Johanka Ličková z triedy Seven Islands (VI.A) získala 1. miesto na krajskom kole Anglickej olympiády. Srdečne jej blahoželáme, tešíme sa s ňou a prajeme krásny zážitok na celoslovenskom kole olympiády. 

    • Blahoželáme Johanke a Vere
     • Blahoželáme Johanke a Vere

     • Johanka Ličková, z triedy Seven Islands (VI.A), sa umiestnila na 1. mieste a Vera Perecárová z triedy Cair Paravel (IX.A) sa umiestnila na 3. mieste v okresnom kole Anglickej olympiády. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Johanke prajeme veľa síl v krajskom kole.

   • Kontakty

    • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
    • info@narniabb.sk
    • 048 381 10 27
    • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
    • Okružná 2
   • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ži a nechaj žiť
   • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
   • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
   • Vernosť
   • Čistota srdca a mysle
   • Múdrosť
   • Karneval - oslava vysvedčení
   • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
   • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
   • Korčulirsky
   • Láska a úcta k sebe
   • Láska a úcta k ľuďom